NoSQL
Wstęp
 1. Zajęcia 1 Model relacyjny
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć opisać najbardizej istotne elmenty modelu relacyjnego (w tym zasadność istnienia form normalnych, model ACID)
   • Wymienić wady i zalety modelu relacyjnego
 2. Zajęcia 2 Narodziny NoSQL
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Czym (nie) jest NoSQL, podać jego wady i zalety
   • Opisać model BASE
   • Wyjaśnić czego dotyczy twierdzenie CAP
 3. Zajęcia 3 Bazy typu rodzina kolumn (Column family (BigTable))
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Tło narodzin Big Data i przyczyny powstania BigTable a następnie Hadoop i HBase
   • Wyjaśnić pojęcie modelu zorientowanego na agregację
   • Wyjaśnić pojęcie "rzadkich" danych (sparse data)
   • Umieć zainstalować bazę HBase i wykonać na niej podstawowe operacje
 4. Zajęcia 4 Bazy typu klucz-wartość (key-value store)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Narodziny pomysłu składowania danych za pomocą związku klucz-wartość (tablice, słowniki)
   • Omówić najważniejsze własności: prostota, szybkość, skalowalność
   • Umieć dokonać porównania z bazami relacyjnymi. Wymienić wady / zalety baz klucz-wartość
   • Określić podstawowe zasady posługiwania się kluczami

Materiały