Wstęp do informatyki

Wykład

 • Wykład 1
  Poznajemy się
  Algorytmy i struktury danych (ogólne pojęcie algorytmu, sposoby opisu algorytmów)
 • Wykład 2
  Algorytmy i struktury danych (sposoby opisu algorytmów - język naturalny, schemat blokowy, pseudo-kod)
 • Wykład 3
  Algorytmy i struktury danych (struktury danych)
 • Wykład 5
  Algorytmy i struktury danych (rekurencja, iteracja)
 • Wykład 6
  Systemy liczbowe (addytywny i pozycyjny system liczbowy, konwersja (2)=>(10), (10)=>(2), (10)=>(X) oraz (X)=>(10))
 • Wykład 7
  Systemy liczbowe (Pozycyjne systemy liczbowe: konwersje pomiędzy systemami o dowolnych podstawach w szczególności o podstawach będącej potęgą liczby 2 (tj. 4, 8 i 16), liczby rzeczywiste, operacje arytmetyczne)
 • Wykład 8
  Reprezentacja danych (ogólnie o reprezentacji danych, liczby całkowite (znak-moduł, uzupełnienie dwójkowe))
 • Wykład 9
  Reprezentacja danych (liczby rzeczywiste (stałoprzecinkowe, zmiennoprzecinkowe))
 • Wykład 10
  Reprezentacja danych (napisy, kodowanie PF1, ASCII, Unicode, UTF)
 • Wykład 11

 • Dodatkowe materiały