CUDA
...czyli rzecz o obliczeniach na kartach graficznych
Kanał informacyjny

Algorytmy wymyślone na potrzeby rozwiązywanych zadań

  1. Opis algorytmu sortowania na GPU (fulmanp)
  2. Opis algorytmu tworzenia kodów z drzewa Huffmana na GPU (fulmanp)
  3. Opis algorytmu tworzenia drzewa Huffmana na GPU (fulmanp)

Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Copyright by fulmanp, 2011