Prace magisterskie i nie tylko
...czyli co nas interesuje

Słów kilka...

Prace magisterskie w pewnym sensie są odbiciem naszych zainteresowań. W pewnym sensie, gdyż nie zawsze można znaleźć chętnych do napisania (lub potrafiących to zrobić) akurat tego co nas interesuje. W każdym bądź razie mniej lub bardziej określają krąg zainteresowań. Poniżej umieszczam spis prac czy to bezpośrednio nadzorowanych przeze mnie, czy też przez innych jeśli akurat poruszały interesujące mnie zagadnienia. Zasadniczo wybrane zostały prace, które zainteresowały mnie, jednak patrząc na to kto był promotorem/opiekunem można także wnioskować o zainteresowaniach innych.

Przy każdej pracy staram się podać jej krótki opis. W polu ,,opiekun'' zawsze jako pierwszy wymieniony jest promotor a ewentualnie na dalszej pozycji opiekun pracy. Pole ,,Id'' jest moim wewnętrznym identyfikatorem pozwalającym łatwiej odnaleźć mi szukaną pracę. Prace posortowane zostały alfabetycznie wg. autorów.

Większość wymienionych tytułów to prace magisterskie lub licencjackie, ale mogą się trafić także rozprawy doktorskie czy też materiały konferencyjne lub artykuły (wówczas w polu ,,opiekun'' podane zostanie jakiej konferencji lub czasopisma one dotyczą).

Prace ,,moje''


Tytuł:Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w procesie rozpoznawania mowy
Autor:Fulmański Piotr
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Nowakowski
Rok:2001
Id:2001fulpio

Tytuł:Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania ryzyka zawału serca
Autor:Michalak Anna
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Nowakowski, mgr Piotr Fulmański
Rok:2004
Id:2004micann

Tytuł:Stratna kompresja obrazu z wykorzystaniem aproksymacji liniowej
Autor:Raniszewski Marcin
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Nowakowski, mgr Piotr Fulmański
Rok:2004
Id:2004ranmar

Tytuł:Kompresja obrazu z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
Autor:Rek Marcin
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Nowakowski, mgr Piotr Fulmański
Rok:2005
Id:2005rekmar

Tytuł:Kompresja dźwięku z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej
Autor:Szulc Katarzyna
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Nowakowski, mgr Piotr Fulmański
Rok:2003
Id:2003szukat

Tytuł:Metody symulacji inteligentnych zachowań na przykładzie technik wykorzystywanych w grach komputerowych
Autor:Trzeciak Michał
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Nowakowski, mgr Piotr Fulmański
Rok:2006
Id:2006trzmic

Tytuł:Zastosowanie sieci neuronowych w badaniu rynków kapitałowych - prognozowanie sygnałów kupna i sprzedaży
Autor:Woliński Krzysztof
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Nowakowski, mgr Piotr Fulmański
Rok:2005
Id:2005wolkrz

Prace ,,innych''


Tytuł:Metody sztucznej inteligencji w prognozowaniu obciążenia sieci elektroenergetycznej
Autor:Bartkiewicz Witold
Opiekun:prof. dr hab. Jerzy Zieliński
Rok:1997
Id:1997barwit

Tytuł:Sieciowy Wykrywacz Intruzów oparty na Sztucznym Systemie Immunologicznym
Autor:Bińkowska Alina
Opiekun:dr Ścibór Sobieski
Rok:2005
Id:2005binali

Tytuł:System wykrywania nieautoryzowanej ingerencji w sprzęt sieci LAN, z wykorzystaniem protokołu SMTP
Autor:Ciach Radosław
Opiekun:dr Ścibór Sobieski
Rok:2004
Id:2004ciarad

Tytuł:Algorytm kaskadowej korelacji Fahlmana
Autor:Derfel Maria
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Nowakowski
Rok:2001
Id:2001dermar

Tytuł:Rozproszony system do wykonywania aplikacji
Autor:Frendzel Tomasz
Opiekun:dr Ścibór Sobieski
Rok:2005
Id:2005fretom

Tytuł:Badanie pojemności sieci neuronowej typu Hopfielda
Autor:Grzanek Marta
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Nowakowski
Rok:2004
Id:2004grzmar

Tytuł:Jak stwotzyć i zainstalować swój program. Manual Nokia 6610
Autor:Janiszewski Robert
Opiekun:dr Ścibór Sobieski
Rok:2005
Id:2005janrob

Tytuł:Jak stwotzyć i zainstalować swój program. Manual Nokia 6610
Autor:Janiszewski Robert
Opiekun:dr Ścibór Sobieski
Rok:2005
Id:2005janrob

Tytuł:Metody ukrywania danych w mapie bitowej
Autor:Kokociński Bartosz
Opiekun:dr Tomasz Grabski, mgr Jakub Maciejewski
Rok:2004
Id:2004kokbar

Tytuł:Zastosowanie sieci neuronowych do opracowania protokołu routingu
Autor:Kończak Jarosław
Opiekun:dr Ścibór Sobieski
Rok:2004
Id:2004konjar

Tytuł:Metody inicjalizacji wag w sztucznych sieciach neuronowych
Autor:Kwapińska Olga
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Nowakowski
Rok:2001
Id:2001kwaolg

Tytuł:Sieci neuronowe samoorganizujące się
Autor:Marczykowska Małgorzata
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Nowakowski
Rok:1998
Id:1998marmal

Tytuł:Komunikacja przez port szeregowy. Program Termometr 1-Wire/RS232C
Autor:Marszałek Sebastian
Opiekun:dr Ścibór Sobieski
Rok:2005
Id:2005marseb

Tytuł:Rozpoznawanie znaków - sieci neuronowe
Autor:Pastuszka Andrzej
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Nowakowski
Rok:1999
Id:1999pasand

Tytuł:Model komunikacji zewnętrznej w rozproszonej sieci neuronowej
Autor:Piasecki Rafał
Opiekun:prof. dr hab. Stanisław Goldstein
Rok:2004
Id:2004piaraf

Tytuł:Neuron i komunikacja wewnętrzna w rozproszonej sieci neuronowej
Autor:Pietruk Jacek
Opiekun:prof. dr hab. Stanisław Goldstein
Rok:2004
Id:2004piejac

Tytuł:Programowanie dynamiczne a metoda zachłanna, wady i zalety
Autor:Piłat Dariusz
Opiekun:dr Aleksandra Orpel
Rok:2005
Id:2005pildar

Tytuł:Bezpieczeństwo i niezawodność elektronicznych systemów komunikacji na przykładzie Komunikatora SUL oraz poczty elektronicznej
Autor:Pszonczenko Roman
Opiekun:dr Ścibór Sobieski, mgr Jan Pustelnik
Rok:2004
Id:2004pszrom

Tytuł:System wspomagania tworzenia planu zajęć. Analiza wymagań
Autor:Pychowski Jarosław
Opiekun:dr Ścibór Sobieski
Rok:2003
Id:2003pycjar

Tytuł:Aproksymacja wielomianowa na dyskretnym zbiorze punktów
Autor:Ruta Mariusz
Opiekun:dr Bronisław Przybylski, mgr Jakub Maciejewski
Rok:2004
Id:2004rutmar

Tytuł:Sieci bezprzewodowe
Autor:Sobczak Maria
Opiekun:dr Ścibór Sobieski
Rok:2004
Id:2004sobmar

Tytuł:Algorytmy odwrotnej kinematyki
Autor:Strumecki Sławomir
Opiekun:dr Aleksandra Orpel
Rok:2005
Id:2005strsla

Tytuł:Sztuczne sieci neuronowe z rozszerzeniem funkcyjnym Pao
Autor:Tylka Dorota
Opiekun:prof. dr hab. Andrzej Nowakowski
Rok:2001
Id:2001tyldor

Tytuł:Modułowa budowa jądra systemu operacyjnego - kompromis pomiędzy jądrem monolitycznym a mikrokernelem
Autor:Wawrzyniak Piotr
Opiekun:dr Ścibór Sobieski
Rok:2004
Id:2004wawpio

Tytuł:Projekt oraz implementacja interfejsu graficznego dla Systemu Wspomagania Układania Planu Zajęć na WMUŁ
Autor:Zaborska Julita
Opiekun:dr Ścibór Sobieski
Rok:2004
Id:2004zabjul