Mój plan zajęć
Plan studiów zaocznych: patrz poniżej
email: piotr.fulmanski@wmii.uni.lodz.pl

poprzedni tydzień    RESET    następny tydzień


C - ćwiczenia
LI - laboratorium informatyczne (pracownia)
W - wykład


Big Data - Inżynieria przetwarzania dużych zbiorów danych
Microcontrollers - Microcontrollers programming
Mikrokontrolery - Programowanie mikrokontrolerów
iOS (EN) - iOS programming, 1
iOS (PL) - Programowanie na platformę iOS, 1
InżPD - Inżynierski projekt dyplomowy
macOS - macOS - programowanie aplikacji
NLP - Podstawy przetwarzania języka naturalnego
NoSQL - Wstęp do nierelacyjnych baz danych
NoSQL 2 - Nierelacyjne bazy danych
TEXT - Przetwarzanie danych tekstowych
WDI - Wstęp do informatyki


Zaoczne


Kontakt: piotr.fulmanski@wmii.uni.lodz.pl

Mój pokój to B 106