Alpy
6 - 27 sierpnia 2021
27 sierpnia
Podróż powrotna (Celje - Łódź, 900 km)