Łódź


Łódź to moje miasto. Mieszkam tutaj od dzieciństwa, ale wcale go nie znam. Tak to już jednak jest, że szewc bez butów chodzi... Moim zdaniem jest to jedno z piękniejszych miast... Zresztą popatrzmy sami...


Różne


Piotrkowska


Zakłady ,,Obrońców Pokoju''...

...a według nowej nomenklatury ,,Uniontex''


Inne miejsca

Róg Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Henryka Sienkiewicza
Róg Zielonej i Kościuszki