Big Data
Inżynieria przetwarzania dużych zbiorów danych

Opis zadania

Jako element do przeprowadzenia ćwiczenia wybierzmy tekst, który jest łatwo dostępny a jednocześnie na tyle obszerny, że jego ręczna obróbka może być uciążliwa. W tym przypadku, biorąc pod uwagę także fakt, iż znajdujemy się w okresie poprzedzającym Wielkanoc, zajmijmy się Biblią tysiąclecia.

W zadaniu chodzi o to, aby z treści dostepnej na stronie https://biblia.deon.pl "wyekstrahować" tylko i wyłacznie sam tekst wszystkich ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Rozważmy dla przykładu najkrótszą księgę, tj. 2 List św. Jana, której "wyodrębniony" tekst powinien wyglądać jak poniżej
NOWY TESTAMENT

2 List św. Jana

Wstępne pozdrowienia

1

1 [Ja] prezbiter - do Wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, i nie tylko ja sam, ale także wszyscy, którzy znają prawdę,
2 [a miłuję] ze względu na prawdę, jaka w nas trwa i pozostanie z nami na wieki.
3 Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, [niech] będą z nami w prawdzie i miłości!
4 Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca.

Zalecenie miłości bratniej

5 A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to - nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku.
6 Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować.

Ostrzeżenie przed nauczycielami fałszu

7 Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.
8 Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę.
9 Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce [Chrystusa], ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna.
10 Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go,
11 albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów.

Zakończenie listu i pozdrowienia

12 Wiele mógłbym wam napisać, ale nie chciałem użyć karty i atramentu. Lecz mam nadzieję, że do was przybędę i osobiście z wami porozmawiam, aby radość nasza była pełna.
13 Dzieci twej Wybranej Siostry ślą ci pozdrowienia.


Dodatkowo

Materiały