Big Data
Inżynieria przetwarzania dużych zbiorów danych

Opis zadania

Dane są ponumerowane pliki tekstowe o nazwach w formacie f_LICZBA, gdzie LICZBA reprezentuje liczby od 1 do pewnej wartości granicznej N. W każdym pliku jest jeden wiersz, w którym zapisana jest pewna liczba losowa.
Dane (1k plików) Dane (200k plików) Dane (500k plików)

Zadanie 1

Dla każdego pliku wykonać:

Zadanie 2

Dla każdego pliku wykonać:

Zadanie 3

Dla każdego pliku wykonać:

Zadanie 4


Materiały