Big Data
Inżynieria przetwarzania dużych zbiorów danych
Big data

Projekty na zaliczenie

Lista projektów na zaliczenie ćwiczeń.
Lista tematów na zaliczenie wykładu.

Wykład

 1. Zajęcia 1 Big Data concepts and terminology
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Czym jest Big Data? Zdefiniuj to pojęcie.
   • Opisz czynniki charakteryzujące Big Data (volume, velocity, variety, veracity, value).
   • Czym różnią się dane jakościowe od danych ilościowych? Podaj przykłady danych należących do każdego z typów.
   • Opisz związki jakie zachodzą pomiędzy danymi, informacją, wiedzą i mądrością. Czym się one różnią między sobą?
   • Czym różni się analiza danych od analityki danych? Wymień rodzaje analityki danych (descriptive, diagnostic, predictive , prescriptive).
 2. Zajęcia 2 Message queues
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Podaj możliwe uzasadnienia wyboru kolejki komunikatów jako elementu składowego większego systemu.
   • Wymień i opisz rolę poszczególnych elementów kolejki komunikatów.
   • Podaj przykłady użycia kolejki komunikatów.
   • Wymień i scharakterysuj najbardziej znane protokoły wykorzystywane przez kolejki komunikatów.
 3. Zajęcia 3 Big Data paradigm
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • O czym mówi prawo Amdahl'a? Scharakteryzuj skalowanie pionowe i poziome (vertical scaling, hor­izontal scaling).
   • Wymień i opisz czynniki jakie należy brać pod uwagę w przypadku systemów Big Data.
 4. Zajęcia 4 Processing concepts for Big Data
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Wyjaśnij pojęcia: przetwarzanie równoległe, przetwarzanie rozproszone, klaster, grid, chmura, metoda dziel i zwyciężaj. Jaki widzisz związek pomiędzy tymi pojęciami?
   • W jaki sposób możemy rozumieć określenie przetwarzania w czasie rzeczywistym (realtime).
   • Czym różni się przetwarzanie wsadowe (batch) od przetwarzania w czasie rzeczywistym (realtime)?
   • Porównaj ze sobą divide and conquere i mapreduce.
   • Opisz czego dotyczy zasada SVC (Speed, Consistency and Volume (SCV) principle).
 5. Zajęcia 5 Do we really need Big Data? oraz Big Data adoption issues and considerations
 6. Zajęcia 6 Data model for Big Data

Ćwiczenia

 1. Zajęcia 1 Czyszczenie danych (data cleaning)
 2. Zajęcia 2 Czyszczenie danych (data cleaning) - przykładowe rozwiązania
  • Materials
   • Materiały zostały udostępnine za pomocą poczty elektronicznej lub w trakcie zajęć.
  • Zbiory danych do zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 3. Zajęcia 3 Wyrażenia regularne (ang. regular expressions)
  • Materials
  • Zbiory danych do zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Jak użyć wyrażeń regularnych.
   • Kiedy (nie)warto używać wyrażeń regularnych.
 4. Zajęcia 4 Przetwarzanie wielowątkowe/wielozadaniowe (ang. multithreading/multitasking)
  • Materials
  • Zbiory danych do zadania: files.tgz (200000 pustych plików)
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 5. Zajęcia 5 Basics of messaging with RabbitMQ
  • Materials
   • Install - instalacja RabbitMQ
   • Basic examples - proste przykłady pokazujące sposoby użycia
   • Należy rozwiązać zadanie identyczne jak z poprzednich ćwiczeń, ale wykorzystując kolejkę komunikatów
  • Zbiory danych do zadania: files.tgz (200000 pustych plików)
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć

Materiały