Big Data
Inżynieria przetwarzania dużych zbiorów danych

Uwagi ogólne

 1. Należy wybrać i opisać jeden temat.
 2. Pula tematów będzie zmienna.
 3. Przed wybraniem tematu należy upewnić się u mnie, że dany temat jest dostępny.
 4. Zarezerwowanie tematu następuje mailowo.
 5. W przypadku gdy liczba osób chcących opisać dany temat osiągnie zbyt dużą wartość, temat zostanie wycofane z listy tematów dostępnych.
 6. Oczywiście osoby, które wcześniej uzyskały zgodę na zajęcie się danym tematem robią to nadal.
 7. O każdej zmianie w puli tematów będę starał się Państwa informować, ale nie zaszkodzi zaglądać tutaj co jakiś czas.
 8. Każda osoba w danej chwili może mieć przypisany tylko jeden temat.
 9. Z przypisanego tematu można zrezygnować i wybrać inny.
 10. Przypisanie innego tematu jest możliwe po rezygnacji z tematu poprzednio przypisanego.
 11. Czas mają Państwo do końca sesji, ale proszę nie czekać do ostatniego dnia bo jak będę miał uwagi do tekstu, to nie zdążą już Państwo poprawić. Dlatego umawiamy się, że czas na nadesłanie projektów z ćwiczeń i tekstu na zaliczenie wykładu upływa na tydzień przed zakończeniem sesji. Pozostałe kilka dni sesji rezerwuję sobie na sprawdzenie, dopytanie itd. W tym czasie nie przyjmuję już żadnych nowych odpowiedzi czy rozwiązań, co może oznaczać brak zaliczenia przedmiotu jeśli ktoś w podany czasie się "nie wyrobi".
 12. Tekst powinien mieć długość mniej więcej 3-4 stron formatu A4, pisanych fontem nie większym niż 12pt o standardowym odstępie międzyznakowym i międzywierszowym. Nie wliczam w to ewentualnych stron tytułowych, spisów treści, rysunków, tabel itd.
 13. Tekst może być dłuższy niż podane ograniczenie.
 14. Ocena tekstu jest subiektywna. Czynniki jakie będę brał pod uwagę, to m.in.:
  • Zgodność z tematem.
  • Wyczerpanie tematu.
  • Poprawność językowa.
  • Ilość i jakość wykorzystanych materiałów źródłowych.
  • Staranność opracowania
  • Nakład pracy
 15. Ze względu na subiektywność oceny, w większości przypadków poprawa możliwa jest przez dopytanie z materiału wykładowego.
 16. Wszelkie wskazane przeze mnie braki i błędy w pracach muszą zostać poprawione przed zakończeniem sesji. W przypadku niewywiązania się z tego należy się liczyć z uzyskaniem oceny niedostatecznej.
 17. Aby Państwa zmobilizować do pracy przyjmujemy, iż czas na nadesłanie poprawek mają Państwo do północy dnia następującego po dniu w którym wysłałem informacje o konieczności dokonania poprawek. W przypadku niewywiązania się z tego terminu należy się liczyć z uzyskaniem oceny niedostatecznej.
 18. W uzasadnionych przypadkach, np. chęć głębszego opisania zagadnienia, możliwe jest przedłużenie terminu dokonania poprawki.

Tematy

 1. Big Data - problemy i zagrożenia
 2. Na ile Big Data jest nam potrzebne? lub inaczej: Czy rzeczywiście potrzebujemy Big Data?
 3. Pułapki Big Data
 4. Mity Big Data
 5. Czym nie jest Big Data
 6. Modele przetwarzania danych, czyli ile nowego jest w Big Data?
 7. Big Data - czy to się nam opłaca?
 8. Big Data a sztuczna inteligencja