CMS
Wyniki testu


 1. 2015-09-30 Zajęcia organizacyjne
 2. 2015-10-07 HTML + CSS + JavaScript
  Piszemy prostą aplikację wykorzystującą HTML, CSS, JavaScript zwracając uwagę na wzajemne zależności pomiędzy wymienionymi narzędziami.
  app 
   |
   +--lib
   |
   +--images
   |
   +--app.css
   |
   +--app.html
   |
   +--app.js
  
  template.tgz
  task_app_01.tgz
  Mamy: graficzną stronę aplikacji (style), pole tekstowe, miejsce na listę nienumerowaną i jej elementy.

  Materiały

 3. 2015-10-14 HTML + CSS + JavaScript
  Ciąg dalszy.
  task_app_02.tgz
  Mamy: po wpisaniu wartości w pole tekstowe, do listy dodawany jest nowy element
  task_app_03.tgz
  Mamy: przycisk do usuwania elementu listy
  task_app_04.tgz
  Mamy: przyciski do przemieszczania elementów listy
  task_app_05.tgz
  Mamy: utworzony szablon elementu listy (zamiast budowania jego za pomocą funkcji append())
 4. 2015-10-21 HTML + CSS + JavaScript
  Ciąg dalszy.
  task_app_06.tgz
  Korzystamy z szablonu w celu dodania nowego elementu listy.
  task_app_07.tgz
  Mamy: element listy jest edytowalny; po kliknięciu myszką gdzieś obok edytowane pole znika (istotne w przypadku pozostawienia zawartości pola tekstowego niezmienionego)

  Ważne: znać znaczenie spacji w selektorze.
 5. 2015-10-28 HTML + CSS + JavaScript
  Ciąg dalszy.
  task_app_08.tgz
  Zaczątek nowej klasy AppStorage + dodanie możliwości jej testowania.
  task_app_09.tgz
  Dodajemy funkcje setValue oraz getValue
  task_app_10.tgz
  Usuwanie elementów za pomocą metod removeValue, removeAll oraz metoda containsKey sprawdzająca czy istnieje element o podanym kluczu.
 6. 2015-11-04 HTML + CSS + JavaScript
  Ciąg dalszy.
  task_app_11.tgz
  Zapisywanie w localStorage za pomocą funkcji saveTaskList wszystkich pozycji będących w liście. Funkcja ta wywoływana jest za pomocą tymczasowego przycisku Test
  Problemy na zajęciach z moją aplikacją spowodowane zostały przez usprawnienia: zmieniając nazwę zmiennej localStorageSupported na isLocalStorageSupported nie zrobiłem tego we wszystkich miejscach co skutkowało częściową poprawnością działania.
 7. 2015-11-18 HTML + CSS + JavaScript
  Ciąg dalszy.
  task_app_12.tgz
  Funkcja saveTaskList wywoływana jest automatycznie po każdej operacji na liście. Dodanie funkcji loadTaskList do wczytywania zawartości listy przy starcie aplikacji.
  Projekt zaliczeniowy 1: Wzorując się na napisanej na zajęciach aplikacji napisać aplikację o podobnej funkcjonalności uzupełnionej o
  • obok każdej pozycji na liście ma znajdować się licznik pozwalający określić użytkownikowi ilość obiektów opisanych przez element listy;
  • obok licznika powinny znajdować się przyciski ,,+'' oraz ,,-'' pozwalające zmienić wartość licznika;
  • elementy listy, dla których licznik osiagnie wartość zero powinny być wyświetlane na czerwono;
  • wszystkie czerwone elementy listy powinny być wyświetlane zawsze na początku listy;
  • dane listy nie powinny być przechowywane w ,,local storage'' ale na serwerze.
 8. 2015-11-25 WordPress
  instalacja, posty cms_01.pdf
 9. 2015-12-02 WordPress
  strony statyczne cms_02.pdf
  Simple date component
 10. 2015-12-09 WordPress
  pluginy, widgety i tematy cms_03.pdf
  Zadanie cms_01
  Utworzyć w oparciu o WordPress serwis
  1. zawierający blog,
  2. zawierający strony statyczne,
  3. posiadający zainstalowaną wtyczkę do wyświetlania kodu źródłowego / symulujący terminal,
  4. posiadający zainstalowaną wtyczkę do backupów,
  5. posiadający jeszcze co najmniej jedną inną dowolnie wybraną wtyczkę,
  6. posiadający zmieniony temat.
 11. 2015-12-16 WordPress
  Piszemy pierwsze pluginy - rozdział 2 z: Yannick Lefebvre, WordPress Plugin Development Cookbook, 2012 Packt Publishing
  • Podstawowy szkielet pluginu.
  • Dopisywanie danych (np. skryptu JS) do nagłówka strony generowanej przez Wordpress.
  • Wczytywanie zewnętrznych plików w oparciu o funkcje Wordpressa generującą bieżącą ścieżkę.
  • Modyfikowanie tytułu strony (wyświetlanego w nazwie zakładki ze stroną Wordpressa) w zależności od rodzaju strony.
  • Dopisywanie treści do każdego posta lub strony.
  • Modyfikowanie elementów wyświetlanych jako elmenty menu strony (nie panelu administracyjnego) zależnie od tego czy użytkownik jest zalogowany czy nie.
  • Skrót stosowany w edytorze treści rozwijany do bardziej złożonej postaci.
  • Skrót j.w. ale z parametrami.
  • Skrót ,,obejmujący'' (tj. mający postać znacznik_otwierający - znacznik_zamykający) wykorzystywany do ograniczenia wyświetlanej treści w zależności od tego czy użytkownik jest zalogowany czy też nie.
  • Dodawanie styli do własnego skrótu obejmującego (znacznika).
  • Podstawowy szkielet pluginu zorientowany obiektowo.
 12. 2016-01-13 WordPress
  Piszemy pierwsze pluginy - rozdział 2 z: Yannick Lefebvre, WordPress Plugin Development Cookbook, 2012 Packt Publishing
  • Storing user settings using arrays ff Removing plugin data on deletion ff Creating an administration page menu item in the Settings menu ff Creating a multi-level administration menu ff Hiding items which users should not access from the default menu ff Rendering the admin page contents using HTML ff Processing and storing plugin configuration data ff Displaying a confirmation message when options are saved ff Adding custom help pages ff Rendering the admin page contents using the Settings API ff Accessing user settings from action and filter hooks ff Formatting admin pages using meta boxes ff Splitting admin code from the main plugin file to optimize site performance ff Storing stylesheet data in user settings ff Managing multiple sets of user settings from a single admin page

Materiały