CMS
Informacje o przedmiocie w tym warunki zaliczenia

Skrócony opis

xxx

Wymagania wstępne

Brak

Efekty kształcenia

 1. w zakresie WIEDZY
  1. xxx
 2. w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
  1. xxx
  2. xxx
 3. w zakresie KOMPETENCJI
  1. xxx

Treści kształcenia

 1. xxx

Metody i kryteria oceniania

Na ocenę ogólną z zajęć składa się:

Na ocenę z ćwiczeń składa się: Egzamin pisemny sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji (efekty: xxx).
Projekty sprawdzają efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji (efekty: xxx).


Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca