Frame of TCP/IP protocols
Na komunikat przesyłany siecią utworzony w oparciu o protokoły TCP/IP składają się:

Nagłówek warstwy łącza danych/fizycznej

Warstwa łącza danych steruje fizyczną wymianą bitów, układa bity w ramki, sprawdza poprawność danych, zarządza warstwą fizyczną. Odpowiada za końcową zgodność przesyłanych bitów z oryginalnie nadanymi. W większości przypadków obie wymienione warstwy połączone są w jedną całość, tworząc w ten sposób kartę sieciową.

Można powiedzieć, że warstwa ta odpowiada zaprzesyłanie informacji w sieci lokalnej i ściśle z siecią lokalną jest związana. Odbija się to na strukturze informacji zawartych w nagłówku: zasadniczo są tam tylko adresy sprzętowe a więc mocno związane z konkretną siecią.
           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|             ETH DEST ADDRESS          =>|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|=>                |              <=|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|<=            ETH SRC ADDRESS            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  TYPE CODE/LENGTH       |              =>|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|<=               DATA              |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Znaczenie poszczególnych pól

Minimalna długość tego nagłówka to 14 bajtów. Dla naszego przykładu istotne będą informacje z pól

Nagłówek warstwy sieci

Warstwa sieci zamienia ciag bitów w kanał komunikacyjny: wyznaczając odpowiednią trasę dba o to aby informacje przepływały między odpowiednimi komputerami. Dane wymieniane są w postaci pakietów wysyłanych od nadawcy do odbiorcy, nie jest jednak sprawdzana ich zawartość. Zaznaczmy, że w tej warstwie informacje przepływają pomiędzy (teoretycznie i czasem praktycznie) różnymi, pod względem budowy fizycznej, sieciami. Stąd też sposób adresowania (wskazywania nadawcy i odbiorcy) musi uniezależniać nas od konkretnych rozwiązań fizycznych. Dlatego na tym poziomie nie używa się adresów fizycznych urządzeń, zależnych przecież od fizycznej budowy sieci, ale pewnych abstrakcyjnych adresów - adresów IP.

Nagłówek warstwy sieci występuje bezpośrednio za nagłówkiem warstwy łącza danych/fizycznej. Składa się on z części stałej (20 bajtowej) oraz części opcjonalnej o zmiennej długości.
           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| VER | IHL |   TOS   |       TL        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|        ID       | F |    OFFSET      |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|   TTL   |   PROT   |      CHECKSUM      |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|           SOURCE ADDRESS IP             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|           DESTINATION ADDRESS IP          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|       OPTIONS ... & PADDING              |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|             DATA                 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Znaczenie poszczególnych pól

Wymienimy tylko te, które będziemy interpretować w naszym przykładzie.

Nagłówek warstwy transportu

Warstwa transportu przesyła wiadomości kanałem stworzonym przez warstwę sici. Dopiero ta warstwa troszczy się o bezpieczeństwo} i pewność wymiany danych. Wszystkie wcześniejsze warstwy nie przykładają żadnej wagi do bezpieczeństwa, skupiając się na zapewnieniu maksymalnej szybkości.
           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  SOURCE PORT        |      DEST PORT      |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|           SEQUENCE NUMBER             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         ACKNOWLEDGMENT NUMBER            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  DO | R | ECN |  CB   |      WINDOW       |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|      CHECKSUM      |       UP        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|          OPTIONS ... & PADDING           |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|              DATA                |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Znaczenie poszczególnych pól

Wymienimy tylko te, które będziemy interpretować w naszym przykładzie. Minimalna długość tego nagłówka to 20 bajtów.

Dane

Tutaj w końcu są faktyczne dane.

Przykład

Analiza przykładowego pakietu

Załóżmy, że udało nam się przechwycić następujący pakiet

    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
0   0 208 183 116 229 103   0   2 179 101  64 208   8   0  69   0
1   0  56 200 213  64   0  64   6  70  72 212 191  65  33 212 191
2  65   2
   5  20  10 109 166 211  34 168 138  91 184  29  80  24
3  22 208  85  26   0   0
  84  11  32 106 101 115 116  32 116 101
4 107 115  99 105 107  10
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0


Aby móc sprawdzać poprawność analizy dodam jedynie, że wiadomość wysłana była z komputera o adresie IP 212.191.65.33 a odbiorca miał adres 212.191.65.2. Wiadomością był tekst w jezyku polskim zakodowany przy użyciu standardowych znaków wchodzących w skład kodu ASCII. Adres karty sieciowej nadawcy to 00-02-B3-65-40-D0 odbiorcy zaś 00-D0-B7-74-E5-67. Numer portu nadwcy wynosił 1300. Analizując ten pakiet będziemy używać współrzędnych liczb tworzących komunikat w postaci (x,y) co należy czytać: wiersz x, kolumna y. Na przykład zapis (2,6) oznacza 2 wiersz, 6 kolumna i jest tam wpisana liczba 166.

Nagłówek Ethernetu (kolor czerwony)

Interesują nas bajty 0-5 (pole ETH DEST ADDRESS), 6-11 (pole ETH SRC ADDRESS) oraz 12-13 (pole TYPE).

Bajt 0 rozpoczyna się w (0,0) natomiast bajt 5 to inaczej (0,5). Tak więc na bajtach 0-5 są zapisane liczby: 0, 208, 183, 116, 229, 103, które po zamianie na liczby zapisane w systemie szesnastkowym dają 00-D0-B7-74-E5-67. Jest to sprzętowy adres karty sieciowej komputera, do którego adresowany jest pakiet.
Bajt 6 rozpoczyna się w (0,6) natomiast bajt 11 to inaczej (0,11). Tak więc na bajtach 6-11 są zapisane liczby: 0, 2, 179, 101, 64, 208, które po zamianie na liczby zapisane w systemie szesnastkowym dają 00-02-B3-65-40-D0. Jest to sprzętowy adres karty sieciowej komputera, którego wysłał pakiet.
Bajt 12 i 13 to odpowiednio (0,12) oraz (0,13). Są tam zapisane liczby 8 i 0 co oznacza, że jako dane przesyłany jest pakiet IP, dlatego następne bajty należy interpretować zgodnie ze specyfikacją pakietu IP.

Nagłówek IP (kolor zielony)

Interesują nas bajty 0 (pole VER i IHL), 2-3 (pole TL), 9 (pole PROT), 12-15 (pole SOURCE IP ADDRESS) oraz 16-19 (pole DESTINATION IP ADDRESS).

Nagłówek IP rozpoczyna się zaraz za nagłówkiem Ethernetu a więc w (0,14). Jest tam wpisana liczba 69. Liczba ta jest 8-bitowa, zatem opisuje pola VER (4 bity) i IHL (4 bity). Przeliczymy teraz liczbę dziesiętną 69 na jej dwójkową reprezentację.
69 (10) = 01000101 (2)
Zatem
0100 (2) = 4 (10) to wartość z pola VER
0101 (2) = 5 (10) to wartość z pola IHL
Wnosimy stąd, że mamy do czynienia ze standardowym nagłówkiem protokołu IP oraz, że całkowita długość nagłówka IP wynosi 20 bajtów (pamiętamy, że długość podawana jest w wielokrotnościach 32 bitów, a więc 4 bajtów). Nagłówek IP powinien wiec skończyć się w (2,1).

Bajt 2 to (1,0) a 3 to (1,1) (pole TL). Są tam wpisane liczby 0 i 56.
 0 (10) = 00000000 (2)
56 (10) = 00111000 (2)

0000000000111000 (2) = 56 (10)
Zatem całkowita długość pakietu IP wraz z nagłówkiem wynosi 56 bajtów a więc pakiet powienien kończyć się w (4,5).

Bajt 9 to (1,7) (pole PROT). Jest tam wpisana wartość 6 co oznacza, że datagram IP przenosi w sobie datagram TCP.

Od bajtu 12 (1,10) do 15 (1,13) mamy pole SOURCE IP ADDRESS. Są tam wpisane liczby: 212, 191, 65, 33 co zgodne jest z informacjami podanymi na początku.
Od bajtu 16 (1,14) do 19 (2,1) mamy pole DESTINATION IP ADDRESS. Są tam wpisane liczby: 212, 191, 65, 2 co zgodne jest z informacjami podanymi na początku. (2,1), godnie z wartością zapisaną w polu IHL, jest ostatnim bajtem nagłówka IP i zgodnie z informacją z pola PROT dalszą część należy interpretować jako nagłówek TCP.

Nagłówek TCP (kolor niebieski)

Interesują nas bajty 0-1 (pole SOURCE PORT), 2-3 (pole DEST PORT), 12 (pole DO).
 • SOURCE PORT (16 bitów, bajty od 0 do 1) Port źródłówy.
 • DEST PORT (16 bitów, bajty od 2 do 3) Port docelowy.
 • DO (ang. Data Offset , 4 bity - bardziej znacząca połowa, bity od 4 do 7, bajtu 12) Określa długość nagłówka TCP w 32 bitowych słowach.
 • DATA Dane


 • Od bajtu 0 (2,2) do 1 (2,3) mamy pole SOURCE PORT. Zapisane są tam liczby 5 i 20.
   5 (10) = 00000101 (2)
  20 (10) = 00010100 (2)
  
  Zatem
  0000010100010100 (2) = 1300 (10)
  
  Od bajtu 2 (2,4) do 3 (2,5) mamy pole DEST PORT. Zapisane są tam liczby 10 i 109.
   10 (10) = 00001010 (2)
  109 (10) = 01101101 (2)
  
  Zatem
  0000101001101101 (2) = 2669 (10)
  
  \end{verbatim} Bajt 12 (2,14), a konkretnie jego 4 bardziej znaczące bity, to pole DO. Są tam wpisana liczba 80.
  80 (10) = 01010000 (2)
  
  Zatem
  0101 (2) = 5 (10) to wartość z pola DO
  
  Wnosimy stąd, że całkowita długość nagłówka TCP wynosi 20 bajtów (pamiętamy, że długość podawana jest w wielokrotnościach 32 bitów, a więc 4 bajtów). Nagłówek TCP powinien wiec skończyć się w (3,5).

  Dane (kolor pomarańczowy)

  Zgodnie z informacjami zawartymi w polu TL nagłówka IP, cały datagram IP, wraz z zawartymi w nim danymi (a jako dane traktuje się nagłówek TCP i to co on opisuje a więc właściwe dane), powinien skończyć się w (4,5).

  Tak więc interesują nas bajty 0-15 (3,6)-(4,5) występujące bezpośrednio za nagłówkiem TCP.

  Na dane składają się następujące liczby: 84, 111, 32, 106, 101, 115, 116, 32, 116, 101, 107, 115, 99, 105, 107, 10.
  Ponieważ wiemy, że danymi był tekst, zatem możemy odkodować go. Oto tablica kodów ASCII:
   Dec Hex Symbol Dec Hex Symbol Dec Hex Symbol Dec  Hex Symbol
   32  20 spacja 56  38 8    80  50 P    104  68 h
   33  21 !    57  39 9    81  51 Q    105  69 i
   34  22 "    58  3A :    82  52 R    106  6A j
   35  23 #    59  3B ;    83  53 S    107  6B k
   36  24 $    60  3C <    84  54 T    108  6C l
   37  25 %    61  3D =    85  55 U    109  6D m
   38  26 &    62  3E >    86  56 V    110  6E n
   39  27 '    63  3F ?    87  57 W    111  6F o
   40  28 (    64  40 @    88  58 X    112  70 p
   41  29 )    65  41 A    89  59 Y    113  71 q
   42  2A *    66  42 B    90  5A Z    114  72 r
   43  2B +    67  43 C    91  5B [    115  73 s
   44  2C ,    68  44 D    92  5C \    116  74 t
   45  2D -    69  45 E    93  5D ]    117  75 u
   46  2E .    70  46 F    94  5E ^    118  76 v
   47  2F /    71  47 G    95  5F _    119  77 w
   48  30 0    72  48 H    96  60 `    120  78 x
   49  31 1    73  49 I    97  61 a    121  79 y
   50  32 2    74  4A J    98  62 b    122  7A z
   51  33 3    75  4B K    99  63 c    123  7B { 
   52  34 4    76  4C L    100 64 d    124  7C |
   53  35 5    77  4D M    101 65 e    125  7D }
   54  36 6    78  4E N    102 66 f    126  7E ~
   55  37 7    79  4F O    103 67 g    127  7F Del
  
  Stąd otrzymujemy:
   84 - T
  111 - o
   32 - spacja
  106 - j
  101 - e
  115 - s
  116 - t
   32 - spacja
  116 - t
  101 - e
  107 - k
  115 - s
   99 - c
  105 - i
  107 - k
   10 - '\n'
   
  Unix: 
  '\n' = Ctrl + J = LF ang. line feed
  
  DOS/WINDOWS:
  '\n' = Ctrl + J = LF ang. line feed +
      Ctrl + M = CR ang. carriage return