Metody wydobywania cech z obrazów
  Zbiory zdjęć IFE documentation
 1. Wykład 1 (2021-10-04)
 2. Ćwiczenia 1 (2021-10-04)
 3. Ćwiczenia 2 (2021-10-11)
  • Materials: Colaboratory configuration
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Implementować typowe operatory punktowe (point operators):
    1. Brightness operator (with level and gain)
    2. Histogram normalization
    3. Treshold
    4. Histogram equalisation
    
 4. Wykład 2 (2021-10-18)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć policzyć splot dla przypadku dyskretnego, w 1 i 2 wymiarach.
 5. Ćwiczenia 3 (2021-10-18)