Metody wydobywania cech z obrazów
  Zbiory zdjęć Bilioteka IFE
 1. Wykład 1 (2021-10-04)
 2. Ćwiczenia 1 (2021-10-04)
 3. Ćwiczenia 2 (2021-10-11)
  • Materials: Colaboratory configuration
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Implementować typowe operatory punktowe (point operators):
    1. Brightness operator (with level and gain)
    2. Histogram normalization
    3. Treshold
    4. Histogram equalisation
    
 4. Wykład 2 (2021-10-18)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć policzyć splot dla przypadku dyskretnego, w 1 i 2 wymiarach.
 5. Ćwiczenia 3 (2021-10-18)
 6. Ćwiczenia 4 (2021-10-25)
 7. Wykład 3 (2021-11-08)
  • Materials
   • Colour images (do modelu CIE RGB/CIE XYZ i diagramów chromatyczności (chromaticity diagram)) - prezentacja dostępna w aplikacji Teams.
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Mechanizm postrzegania kolorów przez człowieka
   • Model CIE RGB oraz CIE XYZ
 8. Ćwiczenia 5 (2021-11-08)
  • Materials
   • Wykonać eksperymenty z kolorami, np.:
    • Mapowanie RGB - Gray - ile kolorów przypada na każdy odcień szarości?
    • Wybieramy kolor (kolory) - mnożymy składowe przez taką samą wartość - patrzymy jak zmieniła się jasność. Zmieniamy wybraną składową o określoną wartość i znowu patrzymy jak zmieniła się jasność (Ćwiczenie do slajdu 13 a także 15).
    • Zbadać, czy można utworzyć kolorową (jasnościową) sygnaturę pliku?
    • Zmiana jasności obrazu w modelu RGB i HSL.
    • Zmiana kolorów na obrazie przez obrót stożka.
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 9. Ćwiczenia 6 (2021-11-15)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Implementować mechanizmy wykrywania krawędzi:
    1. Wykorzystanie tzw. first-order differentiation
    2. Roberts cross operator
    3. Prewitt edge detection operator
    4. Sobel-Feldman edge detection operator
    5. Canny edge detection operator
    
 10. Wykład 4 (2021-11-22)
  • Materials
   • Colour images (od modelu CIE RGB/CIE XYZ i diagramów chromatyczności (chromaticity diagram) do końca) - prezentacja dostępna w aplikacji Teams.
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Mechanizm postrzegania kolorów przez człowieka
   • Model CIE RGB oraz CIE XYZ
 11. Ćwiczenia 7 (2021-11-22)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Implementować mechanizmy wykrywania krawędzi:
    1. Wykrywanie rogów na podstawie zmiany kierunku krzywej
    2. Wykrywanie rogów na podstawie gradientu
    3. Harris corner detector
    
 12. Ćwiczenia 8 (2021-11-29)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...
 13. Wykład 5 (2021-12-06)
  • Materials
   • Feature point detection (od modelu CIE RGB/CIE XYZ i diagramów chromatyczności (chromaticity diagram) do końca) - prezentacja dostępna w aplikacji Teams.
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć:
   • Znać i implementować podstawowe algorytmy z tej grupy: Dog, HoG, SIFT, FAST.
 14. Ćwiczenia 9 (2021-12-06)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć:
   • Znać i implementować podstawowe algorytmy z tej grupy:
    1. Dog
    2. HoG
    3. SIFT
    4. FAST
    
 15. Ćwiczenia 10 (2021-12-13)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Implementować podstawowe metody segmentacji obrazu:
    1. Algorytm Watershed transform
    2. Simple Linear Iterative Clustering (SLIC)
    
   • Implementować podstawowe metody opisu tekstury:
    1. Co-occurrence matrix
    2. Local Binary Pattern (LBP)
    
 16. Wykład 6 (2021-12-20)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Podstawowa idea transformaty Hough'a.
 17. Ćwiczenia 11 (2021-12-20)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Wykorzystać transformatę Hough'a do:
    • Identyfikajca odcinaka na płaszczyźnie (odcinka a nie prostej, a więc potrzebuujemy jego początek i koniec).
    • Identyfikacja figur typu trjkąt, prostokąt.
    • Identfikacja pól formularza.
 18. Ćwiczenia 12 (2022-01-03)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Problematykę związaną z detekcją i opisem ruchu.
 19. Ćwiczenia 13 (2022-01-10)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Znać definicję szkieletu i metody wywodzące się z tych definicji.
 20. Ćwiczenia 14 (2022-01-17)
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Znać podstawowe pojęcia związane ze sztucznymi sieciami neuronowymi, w tym siecim głebokimi.
   • Znać podstawy budowy sieci konwolucyjnych.
   • Umieć wskazać ograniczenia metod opartych na sztucznych sieciach neuronowych.