Inżynierski projekt dyplomowy
 1. Zajęcia 1 Model relacyjny
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć opisać najbardizej istotne elmenty modelu relacyjnego (w tym zasadność istnienia form normalnych, model ACID)
   • Wymienić wady i zalety modelu relacyjnego

Materiały