Communication diagram
Diagram komunikacji
  1. Czym są diagramy komunikacji? Jakiego rodzaju diagramy można nimi zastąpić?
  2. W jaki sposób przedstawiamy przesyłanie komunikatu?
  3. Jak zapisujemy kolejność komunikatów?
  4. Na czym polega agregowanie komunikatów?
  5. Podaj różnicę pomiędzy numeracją prostą a kwalifikowaną.
  6. Wyjaśnij zasadność stosowania poprzedników?
  7. Jak zapisujemy komunikaty współbieżne?
  8. Scharakteryzuj pojęcie klasy aktywnej i wyjaśnij związki pomiędzy klasami aktywnymi, pasywnymi oraz interakcją.