Implementation diagram
Diagram wdrożeniowy
 1. Wymień diagramy, które stosuje się do reprezentacji aspektów związanych z wdrożeniem systemu informatycznego.
 2. Na modelowanie jakich aspektów pozwalają poszczególne rodzaje diagramów wdrożeniowych?
 3. Czym jest komponent? Jakie są sposoby oznaczania komponentów?
 4. Opisz następujące kategorie pojęciowe diagramów komponentów
  1. interfejs (udostępniający, pozyskujący),
  2. port,
  3. zależność,
  4. realizacja,
  5. konektor delegowany,
  6. konektor składany.
 5. Czym różni się konceptualny diagram komponentów od implementacyjnego?
 6. Czym są diagramy rozlokowania?
 7. Wyjaśnij różnice pomiędzy rozlokowaniem a osadzeniem. Podaj możliwe sposoby zapisu osadzenia.
 8. Co oznaczają stereotypy manifest oraz deployment spec?