Wprowadzenie
 1. Modele, perspektywy i diagramy.
  1. Czym jest model?
  2. Do czego są potrzebne modele?
  3. Cel i grupa docelowa modelu.
  4. Proces analizy.
  5. Diagramy w roli perspektyw.
 2. UML
Prezentacja do wykładu