Metodyka RUP
Zapoznać się z metodyką RUP (m.in. na podstawie materiałów udostępnionych na stronie głównej).