Sequence diagram
Diagram sekwencji
 1. Czym są diagramy sekwencj? Wyjaśnij ich związek z diagramami przypadków użycia.
 2. Mówi się, że diagramy sekwencji ściśle odzwierciedlają koncepcję obiektowego modelowania systemów informatycznych. Dlaczego?
 3. Wymień i scharakteryzuj rodzaje diagramów sekwencji.
 4. Wyjaśnij najważniejsze kategorie pojęciowe diagramu sekwencji.
 5. Jaka jest rola ośrodka sterowania? Jaki jest jego związek z linią życia?
 6. Wymień rodzaje komunikatów.
 7. Podaj stereotypy służące do tworzenia i niszczenia obiektów.
 8. Przedstaw sposób zapisu komunikatów warunkowych.
 9. Przedstaw sposób zapisu komunikatów wykonywanych iteracyjnie.
 10. Wyjaśnij zależności pomiędzy kategoriami pojęciowymi:
  1. diagram sekwencji,
  2. interakcja,
  3. fragment wyodrębniony,
  4. operator interakcji,
  5. operand interakcji.
 11. Opracuj po jednym diagramie ilustrującym wykorzystanie każdego z operatorów interakcji.
 12. Czym są i po co się stosuje przywoływane wystąpienia interakcji.
 13. Czym są bramy diagramów sekwencji.