Studium przypadku

Opis problemu


Analiza i modele

Projekt bazy danych (układ tabel, plik dla programu DBDesigner 4).
Przypadki użycia (pobierz png, plik dla programu ArgoUML).
Rejestracja (pobierz png).
Diagram sekwencji (pobierz zip).
Diagramy czynności (tworzenie przedmiotu: pobierz png, tworzenie zajęć pobierz png, plik dla programu ArgoUML).
Poprawiona wersja bazy danych (pobierz png,plik dla programu DBDesigner 4).
Diagram przypadków użycia (NetBeans) (pobierz).