Timing diagram
Diagram harmonogramowania
 1. Czym są diagramy harmonogramowania?
 2. Uzasadnij potrzebę stosowania diagramów harmonogramowania interakcji.
 3. Opisz następujące kategorie pojęciowe diagramów harmonogramowania
  1. klasyfikator,
  2. nazwa stanu,
  3. linia zmiany stanów instancji klasyfikatora,
  4. ograniczenia czasowe,
  5. harmonizacja linii zmiany stanów,
  6. przesyłanie komunikatów.