Use case diagram
Diagram przypadków użycia
 1. Jaka jest rola przypadków użycia w procesie tworzenia systemu?
 2. Co to są przypadki użycia typu CRUD?
 3. Liczebność i nawigacja na diagramach przypadków użycia.
 4. Czym jest i po co tworzy się dokumentację przypadków użycia?
 5. Wyjaśnij zależności pomiędzy pojęciami (uprzednio je definiując jeśli to potrzebne):
  1. diagram kontekstowy,
  2. diagram przypadków użycia,
  3. przypadek użycia
  4. aktor,
  5. związek,
  6. asocjacja,
  7. związek.