Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych
 1. 2014-02-26 Próbujemy uruchomić Tizen SDK
 2. 2014-03-05 Dalsze zmagania z Tizen SDK
 3. 2014-03-12 Rezygnujemy z pracy z Tizen SDK
  do czasu aż stanie się bardziej przyjazny a szczególnie do czasu, aż dokumntacja stanie się bardziej sensowna. Zabieramy się za Androida
  • Android SDK
  • Getting Started
   • Building Your First App
  • Poza tym warto przeczytać
  • Miniprojekt numer 1: napisać aplikację spełniającą następujące warunki
   • Na ekranie głównym aplikacji widoczne jest jedno pole tekstowe (textMessage) i przycisk Send.
   • Naciśnięcie przycisku Send powoduje
    • przejście do kolejnego ekranu (ActivityShowMessage);
    • wypisania na ekranie ActivityShowMessage tekstu wpisanego w pole textMessage.
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Znać i umieć opisać poszczególne składniki prostej aplikacji.
   • Znać i umieć opisać istotne różnice pomiędzy kolejnymi wersjami Android SDK.
 4. 2014-03-19 Cykl życia aplikacji w systemie Android. Przechowywanie danych.
  • Getting Started
   • Managing the Activity Lifecycle
   • Saving Data
   • Miniprojekt numer 2: napisać aplikację spełniającą następujące warunki
    • Aplikacja na ekranie głownym zawiera
     • liczniki zliczające wywołania metod związanych z przejściem pomiędzy stanami;
     • przycisk Next pozwalający przejść do następnego ekranu;
     • przycisk showInfo wyświetlający proste okienko dialogowe z informacją i przyciskiem pozwalającym je zamknąć.
    • Wywołanie metod związanych z przejściem pomiędzy stanami powinno skutkować
     • zmianą wartości odpowiedniego licznika;
     • wypisaniem stosownego komunikatu w logu.
    • Inne wymagania
     • Aplikacja powinna zapisywać wartości licznika w Shared Preferences celem odtworzenia jego wartości przy ponownym uruchomieniu aplikacji.
     • Aplikacja powinna zawierać przycisk pozwalający zamknąć aplikację i wyzerować wszystkie liczniki w Shared Preferences.
   • Miniprojekt numer 3: napisać aplikację spełniającą następujące warunki
    • Na ekranie głównym aplikacji widoczne jest jedno pole tekstowe (textMessage), przycisk Save oraz Show.
    • Naciśnięcie przycisku Save powoduje zapisanie podanego tekstu w pliku w publicznej przestrzeni External Storage. Dane w pliku zapisywane są według wzorca
     <data>
       <timestamp>yyyy-mm-dd hh:mm:ss</timestamp>
       <note>Treść wiadomości</note>
     </data>
     
    • Naciśnięcie przycisku Show powoduje
     • przejście do kolejnego ekranu (ActivityShowMessage);
     • wypisanie licznika wszystkich zapisanych wiadomości;
     • wypisanie na ekranie ActivityShowMessage tekstu pierwszej wiadomości.
    • Ekran ActivityShowMessage zawiera
     • licznik wszystkich wiadomości;
     • pole wyświetlające numer aktualnie wyświetlanej wiadomości;
     • datę aktualnie wyświetlanej wiadomości;
     • treść aktualnie wyświetlanej wiadomości;
     • przycisk Prev oraz Next pozwalające wyświetlić poprzednią oraz następną wiadomość;
     • przycisk Back pozwalający na powrót do ekranu głównego;
     • przycisk Delete pozwalający usunąć aktualnie wyświetlaną wiadomości.
   • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
    • Znać i umieć opisać cykl życia aplikacji.
    • Znać i umieć opisać sposoby zapisu danych w plikacjach Android.
 5. 2014-03-26 Kontynuacja poprzednich zajęć
 6. 2014-04-02 Intencje - współpraca z innymi aplikacjami
  • Getting Started
  • Building Apps with Content Sharing
  • Android Intents - Tutorial
  • Miniprojekt numer 4: Intencje
   Na projekt składają się trzy aplikacje:
   • IntentTesterAdd Aplikacja nie posiada żadnego interejsu. Uruchomiona powinna wyświetlić komunikat Starting add subactivity a następnie No arguments at all oznaczający, że nie przekazano do aplikacji żadnych argumentów.
   • IntenetTesterSub - aplikacja działa jak IntenetTesterAdd, ale wykonuje odejmowanie.
   • IntentTesterMainSimple Aplikacja powinna posiadać proste interfejs (patrz film) pozwalajacy na wprowadzenie dwóch liczb całkowitych oraz przycisk który powoduje wywołanie innych aplikacji w oparciu o intencje. Rodzaj intencji należy tak wybrać aby wywoływane były aplikacje IntentTesterAdd oraz IntentTesterSub dając użytkownikowi możliwość wyboru która z aplikacji na zostać użyta. Po zatwierdzeniu wybrana aplikacja powinna dokonać obliczeń i odesłać wynik, który powinien zostać zaprezentowany w oknie aplikacji IntentTesterMainSimple
   Szczegóły działania widoczne są na filmie swf, mp4
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Co to jest intencja? Do czego służą intencje?
   • Mechanizm przekazywania danych i odpowiedzi z wykorzystaniem intencji.
  • Przydatne materiały
 7. 2014-04-09 Kontynuacja poprzednich zajęć
 8. 2014-04-16 Aplikacje działające w tle (IntentService)
 9. 2014-04-23 Kontynuacja poprzednich zajęć
 10. 2014-05-07 Współdzielenie plików
  • Sharing Files
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 11. 2014-05-14 Kontynuacja poprzednich zajęć

Dodatkowe materiały

Android

 1. API Guides