NLP 2 - Przetwarzanie języka naturalnego
Zajęć z tego przedmiotu jeszcze nie było.