NOSQL - Nierelacyjne bazy danych
Kontynuacja przedmiotu:
NoSQL (wprowadzenie) - Wprowadzenie do nierelacyjnych baz danych