NOSQL - Nierelacyjne bazy danych
Kontynuacja przedmiotu:
NoSQL (wprowadzenie) - Wprowadzenie do nierelacyjnych baz danych
Lista tematów na zaliczenie przedmiotu.
ZajęciaDUA 1, gr. 2
08:00-10:00
DUA 1, gr. 1
14:00-16:00
1 (ćwiczenia 1)2021-10-152021-10-08
2 (wykład 1)2021-10-15
3 (ćwiczenia 2)2021-10-292021-10-22
4 (wykład 2)2021-10-29
5 (ćwiczenia 3)2021-11-122021-11-05
6 (wykład 3)2021-11-12
7 (ćwiczenia 4)2021-11-262021-11-19
8 (wykład 4)2021-11-26
9 (ćwiczenia 5)2021-12-10
10 (wykład 5)2021-12-10
 1. Zajęcia 1 (Ćwiczenia 1) SQL, NoSQL, NewSQL - czyli co jest czym i dlaczego (do Big Data włącznie)
 2. Zajęcia 2 (Wykład 1) SQL, NoSQL, NewSQL - czyli co jest czym i dlaczego (kontynuacja od NoSQL do końca)
 3. Zajęcia 3 (Ćwiczenia 2)
  Graphs and graph databases. Introduction to graph databases
 4. Zajęcia 4 (Wykład 2)
  Hadoop. Understanding Hadoop and its components (przyczyny powstania Hadoop, HDFS)
 5. Zajęcia 5 (Ćwiczenia 3)
  Graph data modeling
  • Materials
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Znać etapy modelowania baz grafowych.
 6. Zajęcia 6 (Wykład 3)
  Hadoop. Understanding Hadoop and its components (MapReduce, ekosystem Hadoop)
  • Materials (lecture)
  • Materials (tutorials)
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć podać podstawową charakterystykę ekosystemu Hadoop z uwzględnieniem roli HDFS oraz MapReduce.
   • Umieć opisać kroki algorytmu MapReduce.
 7. Zajęcia 7 (Ćwiczenia 4)
  Querying graph databases
 8. Zajęcia 8 (Wykład 4)
  HDFS, sqoop - some practical examples.
  • Materials
   • ...
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Umieć posługiwać się podstawowymi poleceniami pozwalającymi operować na HDFS.
   • Umieć wykonywać podstawowe operacje z wykorzystaniem sqoop.
 9. Zajęcia 9 (Ćwiczenia 5)
  Querying graph databases
 10. Zajęcia 10 (Wykład 5)
  Querying graph databases

Materiały

Neo4j and Cypher

Od czego zacząć: Practical projects: Literatura Inne

TinkerPop and Gremlin

Inne

Hadoop ecosystem

How to install: Work with: