Zajęcia
Informacje o przebiegu zajęć

Wykład

Data Opis
2023-10-06 Wykład 1/7:
 • SQL, NoSQL, NewSQL - czyli co jest czym i dlaczego (do Big Data włącznie)
2023-10-20 Wykład 2/7:
 • SQL. Relational model
2023-10-27 Wykład 3/7:
 • NoSQL
2023-11-03 Wykład 4/7:
 • Bazy typu rodzina kolumn (Column family (BigTable))
2023-11-10 Wykład 5.1/7:
 • Bazy typu rodzina kolumn (Column family (BigTable)) - uzupełnienie poprzedniego wykładu (praktyczny przykład)
Wykład 5.2/7:
 • Bazy typu klucz-wartość (key-value store)
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Narodziny pomysłu składowania danych za pomocą związku klucz-wartość (tablice, słowniki).
  • Omówić najważniejsze własności: prostota, szybkość, skalowalność.
  • Umieć dokonać porównania z bazami relacyjnymi. Wymienić wady / zalety baz klucz-wartość.
  • Określić podstawowe zasady posługiwania się kluczami.
2023-11-17 Wykład 6.1/7:
 • Bazy typu klucz-wartość (key-value store) - uzupełnienie poprzedniego wykładu (praktyczny przykład)
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Narodziny pomysłu składowania danych za pomocą związku klucz-wartość (tablice, słowniki).
  • Omówić najważniejsze własności: prostota, szybkość, skalowalność.
  • Umieć dokonać porównania z bazami relacyjnymi. Wymienić wady / zalety baz klucz-wartość.
  • Określić podstawowe zasady posługiwania się kluczami.
Wykład 6.2/7:
 • Bazy typu dokumentowego (document store)
2023-11-24 Wykład 7/7:
 • Bazy grafowe (graph store)
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Dlaczego bazy relacyjne kiepsko nadają się do modelowania zależności / relacji pomiędzy obiektami?
  • Wyjaśnić różnice pomiędzy deklaratywnym i imperatywnym sposobem budowania zapytań.
  • Wyjaśnić, dlaczego bazy tego typu mogą mieć problemy ze skalowniem.
Praca samodzielna Wykład: praca samodzielna
 • Bazy czasowe (time-series)
Praca samodzielna Wykład: praca samodzielna
 • Bazy kolumnowe (column databases)

Laboratorium informatyczne

Data Opis
2023-10-06, gr. 1
2023-10-13, gr. 2
Laboratorium informatyczne 1/7: Opracowujemy strukturę relacyjnej bazy danych dla przykładowego zadania.
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
2023-10-20, gr. 1
2023-10-27, gr. 2
Laboratorium informatyczne 2/7: Omawiamy i implementujemy strukturę relacyjnej bazy danych dla przykładowego zadania.
2023-11-03, gr. 1
2023-11-10, gr. 2
Laboratorium informatyczne 3/7: Implementujemy strukturę relacyjnej bazy danych dla przykładowego zadania.
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Zaprojektować prostą bazę zgodnie z wymaganiami.
  • Używające języka Python i bazy SQLite napisać zapytania pozwalające na utworzenie bazy i wykonanie na niej podstawowych operacji CRUD (Creat, Read, Update oraz Delete).
2023-11-17, gr. 1
2023-11-24, gr. 2
Laboratorium informatyczne 4/7: Definiujemy format poleceń; implementujemy parser linii poleceń.
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Utworzyć prosty interfejs tekstowy pozwalający na podstawową interakcję z bazą danych w celu realizacji określonego zadania.
2023-12-01, gr. 1
2023-01-08, gr. 2
Laboratorium informatyczne 5/7: Tworzymy minimalną funkcjonalność docelowej aplikacji (aplikacja powinna dać się używać z linii poleceń).
 • Materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Utworzyć, zgodnie z wymaganiami, funkcjonalną aplikację wykorzystującą relacyjną bazę danych.