Programowanie obiektowe
 1. Wykład 1
  Cel przedmiotu.
  Rozwój konstrukcji programistycznych jako naturalna potrzeba lepszego wyrażania intencji programisty (do struktur).
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 2. Wykład 2
  Główne koncepcje programowania obiektowego (na przykładzie języka Java):
  klasy i obiekty
 3. Wykład 3
  Główne koncepcje programowania obiektowego (na przykładzie języka Java):
  inicjalizacja obiektów, sygnatura metody, dziedziczenie (w tym IS-A, HAS-A), this
 4. Wykład 4
  Główne koncepcje programowania obiektowego (na przykładzie języka Java):
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Użycie static.
   • Czym jest abstrakcja.
   • Różnica pomiędzy klasą abstrakcyjną a interfejsem.
   • Interfejs jako metoda wprowadzania zależności poziomej między klasami.
   • Czym jest enkapsulacja.
   • Czym jest polimorfizm.
   • Słowo kluczowe super i final.
 5. Wykład 5
  Główne koncepcje programowania obiektowego (na przykładzie języka Java):
 6. Wykład 6
  Algorytmy: bubble sort, selection sort, insertion sort
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Opisać poszczególne kroki rozważanych algorytmów: bubble sort, selection sort, insertion sort.
   • Zilustrować poszczególne kroki rozważanych algorytmów (bubble sort, selection sort, insertion sort) na konkretnym przykładzie.
 7. Wykład 7
  Algorytmy: merge sort, quick sort (wersja uproszczona)
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Opisać poszczególne kroki rozważanych algorytmów: merge sort, quick sort (wersja uproszczona).
   • Zilustrować poszczególne kroki rozważanych algorytmów na konkretnym przykładzie.
 8. Wykład 8
  Algorytmy: quick sort, radix sort, natural merge
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Opisać poszczególne kroki rozważanych algorytmów: quick sort, radix sort, natural merge.
   • Zilustrować poszczególne kroki rozważanych algorytmów na konkretnym przykładzie.
 9. Wykład 9
  Złożoność obliczeniowa
 10. Wykład 10
  Złożoność obliczeniowa - ciąg dalszy
  Rekurencja (w tym m.in. rola stosu, drzewo wywołań rekurencyjnych)
 11. Wykład 11
  Rekurencja - ciąg dalszy
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Wyjaśnić, czym jest tzw. rekurencja ogonowa.
   • Umieć zastosować rekurencję ogonową dla prostych problemów, np. silnia czy ciąg Fibonacciego.
 12. Wykład 12
  Rekurencja inaczej, czyli programowanie dynamiczne na przykładzie liczenia odległości pomiędzy dwoma napisami.
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Na czym polega programowanie dynamiczne.
 13. Wykład 13
  Kontynuacja - liczenie odległości pomiędzy dwoma napisami w wersji rekurencyjnej i tablicowej.
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Na czym polega programowanie dynamiczne.
 14. Wykład 14
  Podsumowanie materiału, dyskusje na wybrane tematy
  • Materiały
   • ...
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...
 15. Wykład 15
  Podsumowanie materiału, dyskusje na wybrane tematy
  • Materiały
   • ...
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • ...

Materiały