PHP


Programowanie obiektowe w PHP

php_oop_1_1.php

Prosta klasa z jednym polem publicznym i metodą publiczną.

Pokaż kod PHP

php_oop_1_2.php

Badamy znacznie modyfikatorów dostępu.

Pokaż kod PHP

php_oop_1_3.php

Klasy abstrakcyjne i konstruktory (wprowadzenie).

Pokaż kod PHP

php_oop_1_4.php

Konstruktory - ciąg dalszy.

Pokaż kod PHP

php_oop_1_5.php

Nowa składnia konstruktora.

Pokaż kod PHP

php_oop_1_6.php

Klasa reprezentująca tabelę.

Pokaż kod PHP