PHP


PHP

podstawy

php_4_1.php

Komentarze w PHP.

Pokaż kod PHP

php_4_2.php

Wypisywanie przy pomocy echo, sklejanie przy pomocy operatora kropka (.).

Pokaż kod PHP

php_4_3.php

Zmienne liczbowe, tekstowe, różne. Różnica w wypisywaniu zależnie od użycia " lub '.

Pokaż kod PHP

php_4_5_1.php

Instrukcja warunkowa.

Pokaż kod PHP

php_4_5_2.php

Pętla for.

Pokaż kod PHP

php_4_6.php

Tabliczka mnożenia.

Pokaż kod PHP

php_4_7.php

Tabliczka mnożenia w html-owej tabeli.

Pokaż kod PHP