PHP


PHP

podstawy

-

php_4_9.php

Pętla do-while oraz while.

Pokaż kod PHP

php_4_11.php

Instrukcja switch - case.

Pokaż kod PHP

php_4_4.php

Funkcje bez argumentu, z argumentami i z argumentami domyślnymi.

Pokaż kod PHP

php_4_10.php

Funkcja zwracająca wartość.

Pokaż kod PHP

php_4_5.php

Funkcja porównaj.

Pokaż kod PHP

php_4_12.php

Funkcja jako zmienna.

Pokaż kod PHP

php_4_8.php

Tekst powitalny zależny od dnia tygodnia i godziny.

Pokaż kod PHP