PHP


PHP

Tablice, przesyłanie danych za pomocą GET i POST

php_5_1.php

Jednowymiarowa tablica zawierająca liczby całkowite.

Pokaż kod PHP

php_5_2.php

Dwuwymiarowa tablica zawierająca litery (napisy).

Pokaż kod PHP

php_5_2_2.php

Tablica zawierająca liczby i napisy.

Pokaż kod PHP

php_5_2_3.php

Zmiana domyślnej indeksacji.

Pokaż kod PHP

php_5_3.php

Jednowymiarowa tablica indeksowana napisami. Wypisanie jednego elementu.

Pokaż kod PHP

php_5_3_2.php

Jednowymiarowa tablica indeksowana napisami. Wypisanie wszystkich elementów (trik ze sklejaniem napisów indeksujących tablicę).

Pokaż kod PHP

php_5_4.php

Jednowymiarowa tablica indeksowana napisami. Wypisanie wszystkich elementów (użycie foreach).

Pokaż kod PHP

php_5_5.php

Jednowymiarowa tablica indeksowana napisami. Wypisanie wszystkich elementów (użycie foreach i klucza).

Pokaż kod PHP

php_5_6.php

Wykorzystanie funkcji print_r do wypisywania tablic.

Pokaż kod PHP

php_5_7.php

Podwójny (zagnieżdżony) foreach. Wykorzystanie funkcji print_r do wypisywania tablic.

Pokaż kod PHP

php_5_7_2.php

Piszemy nasz własny odpowiednik funkcji print_r.

Pokaż kod PHP

php_5_8.php

Tworzenie listy rozwijanej za pomocą PHP.

Pokaż kod PHP

php_5_9.php

Tworzenie listy rozwijanej za pomocą PHP (całość zamknięta w funkcję).

Pokaż kod PHP

php_5_9_2.php

Tworzenie listy rozwijanej za pomocą PHP z uwzględnianiem kluczy.

Pokaż kod PHP

php_5_10.php

Wykorzystanie funkcji do tworzenia wielu list rozwijanych.

Pokaż kod PHP

php_5_11.php

Wysyłanie danych z formualrza zawierającego 3 listy za pomocą GET i POST

Pokaż kod PHP


Plik pomocniczy php_5_11_1.php

Pokaż kod PHP

php_5_12.php

Prosta gra w zgadywanie liczby.

Pokaż kod PHP