PHP


Pola ukryte. Mechanizm sesji. Połączenie z bazą danych.

php_9_1.php

Przekazywanie informacji pomiędzy stronami za pomocą pola ukrytego. Plik pierwszy.

Pokaż kod PHP

php_9_2.php

Przekazywanie informacji pomiędzy stronami za pomocą pola ukrytego. Plik drugi.

Pokaż kod PHP

php_9_3.php

Przekazywanie informacji pomiędzy stronami za pomocą pola ukrytego. Plik trzeci.

Pokaż kod PHP

php_9_4.php

Przekazywanie informacji pomiędzy stronami za pomocą pola ukrytego. Plik czwarty (ostatni).

Pokaż kod PHP

php_9_5.php

Przekazywanie informacji pomiędzy stronami za pomocą mechanizmu sesji. Plik pierwszy (odpowiednik pliku php_9_1.php).

Pokaż kod PHP

php_9_6.php

Przekazywanie informacji pomiędzy stronami za pomocą mechanizmu sesji. Plik drugi (odpowiednik pliku php_9_2.php).

Pokaż kod PHP

php_9_7.php

Przekazywanie informacji pomiędzy stronami za pomocą mechanizmu sesji. Plik trzeci (odpowiednik pliku php_9_3.php).

Pokaż kod PHP

php_9_8.php

Przekazywanie informacji pomiędzy stronami za pomocą mechanizmu sesji. Plik czwarty (ostatni) (odpowiednik pliku php_9_4.php).

Pokaż kod PHP

php_9_4_1.php

Licznik odświeżeń strony oparty o sesję.

Pokaż kod PHP

php_9_10.php

Pobieranie informacji z bazy danych.

Przyjmujemy, że baza nazywa się terminarz i zawiera jedną tabelę o nazwie wydarzenia. Tabela może zostać wygenerowana poniższym skryptem.

Pokaż kod PHP

Pokaż kod SQL
Pobież plik SQL

php_9_9.php

Mechanimz logowania na przykładzie formu dyskusyjnego (przykład dotyczy zasadniczo tylko mechanizmu logowania a nie kompletnego forum).

Pokaż kod PHP

Pokaż kod SQL
Pobież plik SQL

Pokaż kod PHP pliku pomocniczego