XVI Festiwal
Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi
18-25 kwietnia 2016
www.festiwal.lodz.pl

Podziękowania

Prezentacja powstała dzięki bardzo aktywnej pomocy wymienionych poniżej osób
  • Jakub Choróbski
  • Łukasz Grzejdziak
  • Tomasz Marczak
którym bardzo dziękuję za poświęcony mi czas.

Inteligencja - czym jest?

Próba zdefiniowania czym jest inteligencja

Inteligencja to właściwość psychiczna, która przejawia się we względnie stałej, charakterystycznej dla jednostki, efektywności wykonywania zadań.
Inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań.
Inteligencja to zdolność rozwiązywania problemów.
Inteligencja to dostrzeganie zależności, relacji.
Inteligencja to zdolność uczenia się.
Inteligencja to to, co mierzą testy inteligencji.
Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji, przekształcania ich z jednej formy w inną poprzez operacje logiczne.
Inteligencja to zdolność do przetwarzania informacji na poziomie abstrakcyjnych idei (np. umiejętność dokonywania obliczeń matematycznych lub gry w szachy).
Inteligencja to zdolność do twórczego, a nie tylko mechanicznego przetwarzania informacji, czyli tworzenia zupełnie nowych pojęć i ich nieoczekiwanych połączeń.
Inteligencja to zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne zachowanie się wobec nowych zadań i sytuacji.
Inteligencja jest to zdolność uczenia się i rozumienia zjawisk poprzez doświadczenie, zdolność zdobywania wiedzy i wykorzystywania jej w celu szybkiego i efektywnego reagowania na nowe sytuacje; zdolność rozumowania w celu efektywnego rozwiązywania problemów.

Wniosek

A zatem inteligencję charakteryzuje
  • uczenie się ([...] zdolność uczenia się [...]),
  • zdobywanie wiedzy ([...] zdolność zdobywania wiedzy [...]),
  • wniosowanie ([...] wykorzystywania jej [wiedzy ] [...] zdolność rozumowania [...]),
  • uogólnianie ([...] reagowania na nowe sytuacje [...]).

Próba zdefiniowania czym jest sztuczna inteligencja

Sztuczna Inteligencja jest dziedziną wiedzy której celem i przedmiotem badań są maszyny potrafiące rozwiązywać zadania, przy rozwiązywaniu których człowiek korzysta ze swojej inteligencji.
Artificial intelligence (AI) is the study of how to make computers do things which, at the moment, people do better.

Intelgentny dom

Inteligentny budynek (również inteligentny dom, system zarządzania budynkiem (Building Management System (BMS)) – określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku.

Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.
Wikipedia: Inteligentny budynek
Fibaro – Inteligentny dom cz.1 – idea i zastosowanie
Które z podanych wcześniej definicji (sztucznej) inteligencji pasują do koncepcji inteligentnego domu?
Inteligencja to zdolność uczenia się.
Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji, przekształcania ich z jednej formy w inną poprzez operacje logiczne.
Artificial intelligence (AI) is the study of how to make computers do things which, at the moment, people do better.

Inteligentny dom - po co? Czy faktycznie tego potrzebujemy?


Skąd ,,wziąć'' inteligentny dom?

Firm z każdym dniem jest co raz więcej, np. Każda z nich oferuje jedyny, niepowtarzalny i najlepszy system, ale... Rozwiązania komercyjne nie zawsze są dobrym wyborem, gdyż opierają się o zamknięte standardy, oferując rozwiązania nieadekwatne do ceny. Doskonałą alternatywą są gotowe rozwiązania typu open source albo całkowicie własne, oparte np. o platformę Arduino

Inteligentny dom w praktyce (greenhouse in Almeria, Spain)

Inteligentny dom(ek) w praktyce

Biblioteki wykorzystywane w projektach

Krok 1: włączenie diody po naciśnięciu przycisku


Kod źródłowy: step_1.ino

Krok 2: woda jako włącznik


Kod źródłowy: step_2.ino

Krok 3: bardziej ludzka komunikacja

Zamiast zapalać/gasić diodę, wypiszemy stosowny komunikat na wyświetlaczu LCD.
Kod źródłowy: step_3.ino

Krok 4: termometr

Mierzymy temperaturę i stosowne informacje wyświetlamy na wyświetlaczu LCD.
Kod źródłowy: step_4.ino

Krok 5: przekaźnik

Włączamy diodę przekaźnikiem z optoizolacją.
Kod źródłowy: step_5.ino


Krok 6: finał

Łączymy wszystko razem, dodajemy zegar i mamy...
super inteligentny czajnik.