Zajęcia
Informacje o przebiegu zajęć

Zajęcia komputerowe + wykład

Data Opis
Lab: 1, 2, W: 1 Informacje o przedmiocie. Pierwsze programy w C. Typy, operatory i wyrażenia. Tablice.
Lab: 3, 4, W: 2 Funkcje. Wyliczenia, struktury. Wypisywanie i pobieranie danych.
Lab: 5, 6, W: 3 Utrwalanie dotychczas zdobytych wiadomości.
 • Zagadnienia i materiały
  • program01.c – prosty przykład z użyciem struktury
  • program02_01.c – tablica struktur i ich inicjalizacja
  • program02_02.c – dodanie prostego menu z akcjami na tablicy (wypisanie wszystkich elementów, ustwienie dowolnego elementu)
  • program02_03.c – rozbudowa operacji (ustawienie pierwszego wolnego, skasowanie dowolnego, wypisanie statystyki)
  • program02_04.c – zefiniowanie akcji w tablicy struktur
  • program02_05.c – kompletny program
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Wykorzystywać w praktyce m.in. tablice, funkcje, struktury; w szczególności posługiwać się tablicami struktur, przekazywać tablice do funkcji.
Lab: 7, 8, W: 4 Wskaźniki. Operacje na wskaźnikach. Przekazywanie argumentów do programu za pomocą linii poleceń. Tworzenie programów wykorzystujących wskaźniki. Dynamiczne zarządzanie pamięcią.
Lab: 9, 10, W: 5 Dynamiczne zarządzanie pamięcią. Operacje na plikach.
 • Zagadnienia i materiały
  • Tablica dynamicznie zwiększająca swój rozmiar w zależności od ilości dodanych do niej danych, v. 1.0.
  • Pliki i podstawowe operacje (zapis i odczyt)
   • Obsługa plików
   • Część praktyczna
    • p01.c - różnica pomiędzy plikiem textowym a binarnym.
    • p02.c - kopiowanie danych z jednego pliku do drugiego w trybie textowym.
    • p03.c - kopiowanie danych z jednego pliku do drugiego w trybie binarnym.
    • p04.c - jak p02.c, ale nazwy plików przekazywane z linii poleceń.
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Elementy zarządzania pamięcią.
  • Operacje plikowe.
Lab: 11, 12, W: 6 Generyczność i polimorfizm: wykorzystanie typu void *, unie, wykorzystanie preprocesora (#define). Wskaźniki na funkcje.
 • Zagadnienia i materiały
 • Zadania
 • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
  • Określić czym różni się struktura od unii i kiedy jażdą z tych konstrukcji można stosować.
  • Podać praktyczny przykład wykorzystania typu void *.
  • Stosować wskaźniki na funkcje.
Lab: 13, 14, W: 7 Jednostka kompilacji. Pliki obiektów. Linker. Deklaracja zapowiadająca. Pliki nagłówkowe. Projekty wieloplikowe.