PROLOG

Co się działo na zajęciach

Przebieg wykładu i ćwiczeń zgodny jest z materiałem umieszczonym w skrypcie. Skrypt ten stanowi najaktualniejsze (właściwie z zajęć na zajęcia jest coś poprawiane, dopisywane i zmieniane) i najpełniejsze źródło informacji niezbędnych na zajecia.

Wykład

Przykładowe egzaminy z ubiegłych lat
Egzamin 1
Egzamin 2

Wykład

 1. 2009-02-17 Pierwszy rozdział ze skryptu, czyli podstawy.
 2. 2009-02-24 Drugi rozdział ze skryptu, czyli składnia Prologu.
 3. 2009-03-03 Trzeci rozdział ze skryptu, czyli ewaluacja zapytania.
 4. 2009-03-10 Czwarty rozdział ze skryptu, czyli listy.
 5. 2009-03-17 Piąty rozdział ze skryptu, czyli odcięcia.
 6. 2009-03-24 Szósty rozdział ze skryptu, czyli wejście/wyjście i operatory.
 7. 2009-03-31 Siódmy rozdział ze skryptu, czyli predefiniowane predykaty.
 8. 2009-04-07 Ósmy rozdział ze skryptu, czyli powtórzenie wiadomości o rekurencji i akumulatorze.
 9. 2009-04-21 Dziewiąty rozdział ze skryptu, czyli analiza działania programów sortujących dane według najbardziej znanych algorytmów.
 10. 2009-04-27 Dziesiąty rozdział ze skryptu, czyli jak efektywnie rozwiązywać postawiony problem.
 11. 2009-05-05 Dwunasty rozdział ze skryptu, czyli rachunek zdań.
 12. 2009-05-12 Jedynasty rozdział ze skryptu, czyli jak efektywnie używać prologa - porady ogólne.

Ćwiczenia

 1. 2009-02-17 Zajęcia oragnizacyjne.
 2. 2009-02-24 Elementarne programy w Prologu (ćwiczenie 1 ze skryptu).
 3. 2009-03-03 Praca ze strukturami (ćwiczenie 2 ze skryptu).
 4. 2009-03-10 Praca ze strukturami (ćwiczenie 3 ze skryptu).
 5. 2009-03-17 Praca z listami (ćwiczenie 4 ze skryptu).
 6. 2009-03-24 Praca z listami (ćwiczenie 5 ze skryptu).
 7. 2009-03-31 Maszyna Turinga, obliczanie wartości logicznej wyrażenia boolowskiego.
 8. 2009-04-07 Wielomiany, pochodne.
 9. 2009-04-21 Wielomiany, pochodne.
 10. 2009-04-27 Zagadki.
 11. 2009-05-05 Zagadki.
 12. 2009-05-12 Zagadki.
 13. 2009-05-19 Formuły rachunku zdań (ćwiczenie 9 ze skryptu).

Linki do stron

 1. http://cs.odu.edu/~toida/nerzic/content/web_course.html
 2. http://home.agh.edu.pl/~gjn/dydaktyka/LecRBS/GJN-LabProlog/
 3. http://cs.wwc.edu/KU/PR/Prolog.php
 4. http://www.ida.liu.se/~ulfni/lpp/
 5. Ulle Endriss, Lecture Notes. An Introduction to Prolog Programming (local version) Znakomite wprowadzenie - polecam