SCI
Studenckie Centrum Informatyczne
Przepraszam za opóźnienie w sformułowaniu zadań. Bardzo chciałem aby były to zadania nietypowe i inne od standardowych. Standardowymi zadaniami rozwiązywanymi przy okazji pracy z listami/tablicami są wszelkiego typu zadania związane z sortowaniem dowolnie wybraną metodą. Innym zadaniem tego rodzaju jest wykorzystanie Sita Eratostenesa do wyznaczania liczb pierwszych z zadanego przedziału od 2 do n.

Jeszcze prostszym zadaniem tego typu, jest wyznaczenie liczby maksymalnej z zadanego ciągu liczb. Zadanie to jednakże komplikuje się, gdy trzeba wyznaczyć, powiędzmy 3 liczbę pod względem wielkości, np.:
dla ciągu:

8, 0, 7, 3, 1, 2, 5, 9, 6, 4

odpowiedzią powinno być:

7
Zadanie to można uogólnić na wyznaczenie n-tej liczby pod względem wielkości.

Ciekawymi zadaniami są też problemy oblicznia mediany (tj. element, od którego w danym zbiorze jest tyle samo elementów większych lub równych co mniejszych lub równych) oraz dominanty (tj. wyszukiwania najczęściej występującej wartości).
Dla przyjemności można napisać uproszczoną wersje gry w statki, przyjmując że jedynymi statkami są dwumasztowce rozmieszczane na planszy w sposób losowy zarówno dla komputera (co raczej oczywiste) jak i dla człowieka.

Można też napisać prostą aplikację (chwilowo bez zapisywania na dysk) do przechowywania informacji o książkach (lub innych przedmiotach) pożyczonych komuś. Ja mam z tym ciągle problem - książki jakie komuś wypożyczę nie lubią do mnie wracać ;)

Podsumowując mamy takie zadania:
 1. Znajdź największą liczbę w podanym ciągu (rozwiązanie).
 2. Zaimplementuj dowolnie wybrany algorytm sortowania (może inny niż bąbelkowy - będzie ciekawszy) (rozwiązanie - sortowanie przez wstawianie).
 3. Wyznaczanie maksimum z zadanego ciagu:
  1. Wyznacz z zadanego ciągu 3 liczbę pod względem wielkości.
  2. Wyznacz z zadanego ciągu n-tą liczbę pod względem wielkości (rozwiązanie).
 4. Wyznaczyć medianę (rozwiązanie).
 5. Wyznaczyć dominantę (rozwiązanie).
 6. Uproszczona gra w statki (rozwiązanie).
 7. Baza pożyczonych książek (rozwiązanie).