Seminarium magisterskie
  1. Zajęcia 1, 2
    • Podział pytań z wykazu zagadnień na Egzamin magisterski
    • Wstępny przydział tematów
  2. Zajęcia 3, 4
    • Dyskusja dotycząca wstępnych tematów prac
    • W dniu 9 grudnia 2018 omawiamy 5 tematów z listy zagadnień (5 osób). Podobnie 12 stycznia 2019 - kolejne 5 osób. Każdy wybiera do omówienia jeden z przydzielonych tematów. Czas na przeprowadzenie prezentacji: 30minut. Państo sami dzielą się na grupy po 5 osób.

Materiały