Sieci komputerowe 1
Zaliczenie odbędzie się 10 czerwca o godzinie 17:00 w sali 308
Ocenianie zajęć
 1. 2015-02-25 Zajęcia organizacyjne. Przypomnienie podstaw systemów liczbowych i przekształceń pomiędzy nimi.
 2. 2015-03-04 Rozdział 1 z [Odo2013]:
  1. The TCP/IP and OSI Networking Models
 3. 2015-03-11 Rozdział 2 z [Odo2013]:
  1. Fundamentals of Ethernet LANs
 4. 2015-03-18, 2013-03-24 Rozdział 3 z [Odo2013]:
  1. Fundamentals of WANs
 5. 2015-04-01 Rozdział 3 z [Odo2013]:
  1. Fundamentals of IPv4 Addressing and Routing
  2. Moje notatki do zajęć
 6. 2015-04-15 Rozdział 3 z [Odo2013]:
  1. Fundamentals of TCP/IP Transport and Applications
 7. 2015-04-22Ćwiczenia: kable, wtyczki, gniazda i łączenie wszystkiego razem
  1. Montaż kabla sieciowego w gniazdku
  2. Zarabianie kabla ethernet (RJ-45)
  3. How to Enable Ping Reply/Response in Windows 8 and 8.1 – Simple Steps
  4. Install and Enable Telnet in Windows 8 & 8.1 – Use The Telnet Client Utility
 8. 2015-05-06Ćwiczenia: udostępnianie plików (Linux, Windows)
  1. Samba – udostępnianie plików w domowej sieci – cz.1
  2. Samba – udostępnianie plików w domowej sieci – cz.2
  3. Samba – udostępnianie plików w domowej sieci – cz.3
  4. Współdzielenie plików w systemie Linux za pomocą serwera Samba
  5. Udostępnianie folderów Ubuntu dla Windows - Samba (wersja klikana)
  6. Udostępnianie danych w sieci lokalnej
  7. Instalacja i konfiguracja domowego serwera plików (wersja klikana przez www)
  8. webmin
  9. Udostępnianie plików i folderów (Windows 8)
  10. Udostępnianie plików i drukarek (Windows 8)
  11. Szybkie udostępnianie danych w Windows 8
  12. Podstawowe informacje dotyczące udostępniania plików (Windows)
  13. Udostępnianie plików innym osobom (Windows)
  14. Film: Udostępnianie plików w Grupie domowej
 9. 2015-05-13Ćwiczenia: FTP (Linux, Windows)
  Moje
  1. FTP
  Windows
  1. How to install a FTP server in Windows 7?
  2. Praca z plikami w witrynie FTP
  3. How to Setup FTP Server on Windows 8 or Windows 8.1
  4. Setting Up A FTP Server On Windows 8 And Windows 8.1
  5. Setup an FTP Server in Windows 8 – 8.1 Video Tutorial
  Linux
  1. vsftpd
  2. Konfiguracja vsftpd ( Very Secure FTP Server )
  3. How to setup FTP server on ubuntu 14.04 ( VSFTPD )
  4. Instalacja i zabezpieczenie serwera FTP
  5. How to Set up an FTP Server in Ubuntu Linux
  6. VSFTPD Installation & Setup on Ubuntu
  Linux - problems with vsftpd
  1. 500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot ()
  2. Fixing 500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot ()
  3. Error: 500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot() [SOLVED]
  Software
  1. Cerberus FTP Server
  2. Cerberus (server)
  3. FileZilla (client, server)
  4. WinSCP (client)
  Command
  1. Beginner's guide to using ftp
  2. Linux / UNIX FTP Commands Tutorial
  3. Example uses of the Linux Command ftp
  4. Linux / Unix Command: ftp
 10. 2015-05-20Ćwiczenia: zdalny dostęp
  1. TeamViewer
  2. Zdalne połączenia między Linuksem i Windows
  3. Zdalny dostęp do komputera
  4. Connect to another computer using Remote Desktop Connection
  5. RealVNC
  6. TightVNC
  7. Xming
  8. Splashtop a szczególnie Splashtop Personal
 11. 2015-04-27Ćwiczenia: praca z pakietem typu AMP (Apache-MySQL-PHP), podstawowa konfiguracja przy pomocy plików .htaccess
  1. .htaccess
  2. Jak używać plików .htaccess
  3. Wykaz popularnych funkcji pliku .htaccess
  4. Comprehensive guide to .htaccess
  5. .haccess bez tajemnic. Sztuczki z serwerem Apache
  6. Ograniczenie dostępu na hasło (htpasswd)
  7. Mod rewrite Tutorials. Mod Rewrite Overview
  8. Mod rewrite Tutorials. Mod Rewrite syntax
  9. Mod rewrite Tutorials. Mod Rewrite Basic tutorials
  10. Apache mod_rewrite Introduction
  11. Apache Module mod_rewrite. RewriteCond Directive
  12. RewriteRule Flags
  13. Mod Rewrite Generator
  14. .htaccess Generator
  15. .htaccess Generator
 12. 2015-06-03 ???
 13. 2015-06-10 ???