Sieci komputerowe 1
Informacje o ocenach
 1. 2016-02-24 Rozdział 1 z [Odo2013]:
  • Materiały
   • The TCP/IP and OSI Networking Models
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Opisać ideę modelu warstwowego. Jakie korzyści przynosi podział na warstwy. W jaki sposób warstwy komunikują się ze sobą i z innymi warstwami.
   • Opisać mechanizm enkapsulacji danych.
   • Opisać model warstwowy TCP/IP (w tym opisać rolę każdej z warstw).
   • Opisać model warstwowy OSI (w tym opisać rolę każdej z warstw).
   • Umieć wyjaśnić czym są i czego dotyczą pojęcia: segment (nazywany też L2PDU - layer 2 protocol data unit), pakiet (L3PDU), ramka (L4PDU).
 2. 2016-03-02 Rozdział 2 z [Odo2013]:
  • Materiały
   • Fundamentals of Ethernet LANs
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Czym sią sieci LAN, podział sieci na ,,klasy''zależnie od obszaru działania.
   • Budowa kabla UTP.
   • Co to jest kabel skrosowany (crossover straight-through cable), kiedy i dlaczego go stosujemy.
   • Wyjaśnij pojęcia hub, switch oraz router.
   • Jakie urządzenia transmitują na tych samych parach pinów.
   • Opisać budowę segmentu Ethernet.
   • Opisać czym jest MAC i jakie przenosi informacje.
   • Opisać czym jest adres unicast, broadcast oraz multicast.
   • Opisać ideę algorytmu CSMA/CD.
 3. 2016-03-09 Rozdział 3 z [Odo2013]:
  • Materiały
   • Fundamentals of WANs
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Zasadnicza różnica pomiędzy sieciami LAN i WAN (chodzi o obszar i model użycia).
   • Wykorzystanie Ethernetu jako technologii WAN.
 4. 2016-03-16 System dwójkowy: przypomnienie i zastosowanie w kontekście sieci komputerowych
  • Materiały
   • brak
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Przekształcać swobodnie liczy z zakresu dziesiętnego 0-255 do postaci dwójkowej i szesnastkowej.
   • Znać notację DDN (dotted-decimal notation).
   • Umieć przeprowadzać operacje bitowe na wartosciach dziesiętnych (w praktyce oznacza to operacje bitowe na odpowiadajacych im liczbach/ciągach dwójkowych).
 5. 2016-03-23 Rozdział 4 z [Odo2013]:
  • Materiały
   • Fundamentals of IPv4 Addressing and Routing
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Network Layer Routing (Forwarding) Logic.
   • Podstawowa idea adresowania, nagłówek IPv4, podstawy routingu.
   • Klasy adresowe, adres sieci.
   • Subneting (podsieci: podział jednego adresu sieci na kilka mniejszych).
   • Routing (trasownie).
   • Protokoły routingu.
   • Protokoły warstwy aplikacji wspomagajace działanie protokołu warstwy internetu (IP): DNS.
   • Protokoły warstwy łącza danych wspomagajace działanie protokołu warstwy internetu (IP): ARP.
   • Protokoły warstwy internetu wspomagajace działanie protokołu warstwy internetu (IP): ICMP (i jego użycie przez polecenie ping).
 6. 2016-03-30 Rozdział 5 z [Odo2013]:
  • Materiały
   • Fundamentals of TCP/IP Transport and Applications
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Wymienić cechy protokołów warstwy transportowej (uwaga: nie wszystkie cechy muszą być spełnione dla wszystkich protokołów).
   • TCP (Transmission Control Protocol): nagłówek, multipleksowanie, gniazda (ang. sockets).
   • Opisać proces ustanawiania i kończenia połączenia TCP/IP.
   • UDP (User Datagram Protocol): nagłówek.
   • QoS (Quality of Service).
 7. 2016-04-06 Analizujemy przechwyconą wiadomość
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Posługując się opisem pól nagłówka (nagłówków) umieć zinterpretować otrzymywane (posiadane) dane.
 8. 2016-04-13 Rozdział 6 z [Odo2013]:
  • Materiały
   • Building Ethernet LANs with Switches.
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Czym różnią się hub, bridge i switch.
   • Co to jest domena kolizji i domena rozgłoszeniowa.
   • Umieć opisać sposób działania switch-a.
   • Czym są i po co używamy wirtualne sieci (tzw. VLAN).
 9. 2016-04-20 Ćwiczenia: kable, wtyczki, gniazda i łączenie wszystkiego razem
 10. 2016-04-27 Adresacja w sieciach
  • Materiały
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Znać związek pomiędzy adresiem hosta, sieci, broadcastem i maską.
   • Umieć podzielić sieć na podsieci.
   • Roziązywać proste problemy z adresacją w sieci.
 11. 2016-05-11 Praca z programem Wireshark
  • Materiały
  • Zadanie jako część oceny zaliczającej
   • Napisać krótki raport analizy wybranego zdarzenia sieciowego, np. uzyskiwanie adresu IP przez uruchamiany host (protokół DHCP), działanie DNS, opisanie procesu ustanawiania połączenia TCP, tranfer plików przez FTP itd. Do raportu proszę dołączyć (jako osobny plik) także zapisany ruch sieciowy, który został w tym raporcie opisany.
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Posługiwać się programem Wireshark.
   • Umieć napisać / zinterpretować filtry przechwytywania i wyświetlania.
   • W dostarczonych prostych logach odnaleźć poszukiwaną informację.
 12. 2016-05-18 Zdalny dostęp, współdzielenie plików
  • Materiały
  • Zadania do wykonania w czasie zajęć
   • Używając programu Skype
    • Nawiąż komunikację głosową/tekstową z jednym użytkownikiem.
    • Udostępnij pulpit innemu użytkownikowi w celu opisania problemu jaki masz z maszyną.
    • Utwórz wideo konferencję (lub chat).
   • Używając programu Team Viewer
    • Dokonaj połączenia w celu zdalnego zarządzania innym komputerem i wykonaj na odległej maszynie określone zadanie.
    • Utwórz wideo konferencję (lub chat).
   • Proszę opisać w postaci raportu działania wykonane podczas pracy z aplikacją Skype oraz Team Viewer.
   • Używająć XRDP połączyć się ze zdalnym pulpitem (materiały).
   • Używająć SSH (materiały)
    • połączyć się ze zdalną maszyną w trybie konsolowym
    • przesłać pliki pomiędzy maszynami,
    • uruchomić zdalnie aplikację.
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Komunikować się z odległymi klientami (tekstowo, głosowo, interaktywnie).
   • Uruchamiać zdalne aplikacje.
   • Przesyłać pliki z/do zdalnej maszyny.
 13. 2016-06-01 Praca z pakietem typu AMP (Apache-MySQL-PHP), podstawowa konfiguracja przy pomocy plików .htaccess
 14. 2016-06-08 Podstawowe narzędzia ,,sieciowca''