Środowisko Pracy Informatyka


Zadanie na ćwiczenia
Kolokwium II grupa I
Kolokwium II grupa II

Tematy

Za każdym tematem napisane jest komu został on przydzielony i jaka jest przewidywana data realizacji.
  1. Word: korespondencja seryjna - P. Surma, D. Pietrzak (zajecia 2008-12-04)
  2. Word: formularze - P. Pieścik, M. Staniszewski (zajecia 2008-12-04/05)
  3. Word: automatyzacja (automatyczne spisy treści, rysunków, własne style) (zajecia 2008-12-11)
  4. Excel: tabele przestawne (zajecia 2008-12-11/12)
  5. Excel: makra (zajecia 2008-12-18)
  6. Power Point: własne wzorce slajdów (zajecia 2008-12-18/19)

Materiały podstawowe

Dodatkowe materiały

Ramowa historia zajęć

Zajęcia 1

Zajęcia 2

Zajęcia 3, 4 i 5

Piszemy proste skrypty.

Zajęcia 6

Kolokwium

Zajęcia 7

LaTeX - podstawowa składnia

Zajęcia 8

LaTeX - matematyka, numeracja, etykiety

Zajęcia 9

Prezentacje w Beamerze

Zajęcia 10

LaTeX - różne ćwiczenia