Programowanie strukturalne
 1. Zajęcia 1
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 2. Zajęcia 2
  • Materiały
   • calculator.c - przekazywanie argumentów do programu z linii poleceń
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 3. Zajęcia 3
 4. Zajęcia 4
  Praca z plikami
 5. Zajęcia 5
  Kolokwium zaliczeniowe z pracy ze strukturami
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć

Materiały