Programowanie strukturalne
 1. Zajęcia 1
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 2. Zajęcia 2
  • Materiały
   • calculator.c - przekazywanie argumentów do programu z linii poleceń
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 3. Zajęcia 3
 4. Zajęcia 4
  Praca z plikami
 5. Zajęcia 5
  Kolokwium zaliczeniowe z pracy ze strukturami.
  Wstęp do pracy z dynamicznymi strukturami danych - stos.
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 6. Zajęcia 6
  Implementujemy kolejkę cykliczną.
 7. Zajęcia 7
  Implementujemy kolejkę dwukierunkową.
 8. Zajęcia 8
  Implementujemy obsługę liczb naturalnych o dowolnej liczbie cyfr.
 9. Zajęcia 9
  Implementujemy grę w okręty.
 10. Zajęcia 10
  Sprawdzanie programów z kolokwium II
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 11. Zajęcia 11
  Sprawdzanie programów z kolokwium II
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
 12. Zajęcia 12
  Szablony i operatory
  • Materiały
  • Zadania
  • Co po tych zajęciach powinno się znać / wiedzieć / umieć
   • Zasady "konstrukcji" i użycia szablonów i operatorów.
 13. Zajęcia 13
  Kolokwium zaliczeniowe z całości materiału ze szczegolnym uwzględnieniem szablonów i operatorów.
 14. Zajęcia 14
  Omówienie wyników kolokwium.
 15. Zajęcia 15
  Podsumowanie materiału.

Materiały