Wstęp do informatyki
2018-02-10 - skończyłem sprawdzanie prac, ale ze względu na trwające prace konserwacyjne systemu USOS, nie mogę obecnie pobrać Państwa ocen z ćwiczń oraz nie mogę wpisać ocen za egzamin. Zrobię to jak tylko będę miał taką możliwość.

2018-02-11 Oceny wpisane do USOS-a. Dyżur: wtorek, 13 lutego, od ok. 14:30-15:00, przez 1:30 gdziny, pokój B106 lub A103.
Treści zadań oraz moje notatki do rozwiązań na stronie z informacjami do przedmiotu
2018-02-20, 02:00 Oceny wpisane do USOS-a. Wszelkie uwagi, zażalenia i wnioski proszę zgłaszać na dyżurze: czwartek, 22 lutego, od 14:00 do 15:30, pokój B106.
2018-02-22, 23:08 Uaktualniłem oceny w USOS-ie.

Wykład

 • Wykład 1
  Poznajemy się
  Algorytmy i struktury danych (ogólne pojęcie algorytmu, sposoby opisu algorytmów - schemat blokowy)
 • Wykład 2
  Algorytmy i struktury danych (sposoby opisu algorytmów - pseudo-kod)
 • Wykład 3
  Algorytmy i struktury danych (struktury danych)
 • Wykład 4
  Algorytmy i struktury danych (wpływ struktury na rozwązanie problemu)
 • Wykład 5
  Algorytmy i struktury danych (rekurencja, iteracja)
 • Wykład 6
  Systemy liczbowe (addytywny i pozycyjny system liczbowy, konwersja (2)=>(10), (10)=>(2))
 • Wykład 7
  Systemy liczbowe (Pozycyjne systemy liczbowe: konwersje pomiędzy systemami o dowolnych podstawach w szczególności o podstawach będącej potęgą liczby 2, liczby rzeczywiste, operacje arytmetyczne)
 • Wykład 8
  Reprezentacja danych (ogólnie o reprezentacji danych, liczby całkowite (znak-moduł, uzupełnienie dwójkowe))
 • Wykład 9
  Reprezentacja danych (liczby rzeczywiste (stałoprzecinkowe, zmiennoprzecinkowe))
  Problemy z liczbami zmiennoprzecinkowymi
 • Wykład 10
  Architektura komputera (omawiamy model abstrakcyjnej maszyny - Maszyny Turinga; omawiamy jej ,,elementy składowe'' i ich znaczenie; podajemy przykłady).
 • Wykład 11
  Notacja BNF i wyrażenia regularne
 • Wykład 12
  Reprezentacja danych (napisy, unicode, UTF)
  UTF - różne przypadki (opis) (opis jest w UTF-8) + UTF - pliki źródłowe
 • Wykład 13
  Reprezentacja danych (operacje bitowe, kodowanie FOO)
  Operacje bitowe
 • Wykład 14
  1. Reprezentacja danych (inne rodzaje danych)

 • Dodatkowe materiały