Wstęp do informatyki
Egzamin 2019-02-17, 08:41 - skończyłem wpisywanie ocen do USOS-a.
Osoby o identyfikatorach
4202
9117
5302
6636
7088
8194
5754
numer indeksu 374485
proszone są o kontakt, przy czym
 • osoby z wymienionych powyżej, które otrzymały negatywną ocenę (2.0) muszą skontaktować się ze mną jak najszybciej (rozkład moich zajęć);
 • osoby z wymienionych powyżej, które otrzymały pozytywną ocenę (>2.0) mogą skontaktować się ze mną w wolnej chwili przy czym proszę nie odkładać tego na "wieczne nigdy".


Proszę także o wypełnienie ankiet związanych zarówno z moimi, jak i prowadzonymi przez innych, zajęciami - przynajmniej dla mnie są one właściwie jedynym źródłem informacji o tym co można w zajęciach ulepszyć.

Wykład

 • Wykład 1
  Poznajemy się
  Algorytmy i struktury danych (ogólne pojęcie algorytmu, sposoby opisu algorytmów)
 • Wykład 2
  Algorytmy i struktury danych (sposoby opisu algorytmów - język naturalny, schemat blokowy, pseudo-kod)
 • Wykład 3
  Algorytmy i struktury danych (struktury danych)
 • Wykład 4
  Algorytmy i struktury danych (rekurencja, iteracja)
 • Wykład 5
  Systemy liczbowe (addytywny i pozycyjny system liczbowy, konwersja (2)=>(10), (10)=>(2), (10)=>(X) oraz (X)=>(10))
 • Wykład 6
  Systemy liczbowe (Pozycyjne systemy liczbowe: konwersje pomiędzy systemami o dowolnych podstawach w szczególności o podstawach będącej potęgą liczby 2 (tj. 4, 8 i 16), liczby rzeczywiste, operacje arytmetyczne)
 • Wykład 7
  Reprezentacja danych (ogólnie o reprezentacji danych, liczby całkowite (znak-moduł, uzupełnienie dwójkowe))
 • Wykład 8
  Reprezentacja danych (liczby rzeczywiste (stałoprzecinkowe, zmiennoprzecinkowe))
 • Wykład 9
  Reprezentacja danych (napisy, kodowanie PF1, ASCII, Unicode, UTF)
 • Wykład 10
 • Wykład 11
  Architektura komputera (omawiamy model abstrakcyjnej maszyny - Maszyny Turinga; omawiamy jej ,,elementy składowe'' i ich znaczenie; podajemy przykłady).
  Maszyna dodająca liczby 3 bitowe
 • Wykład 12
 • Wykład 13
  • Architektura komputera (adresowania)
  • Bramki logiczne - system funkcjonalnie pełny
  • Algorytmy i struktury danych (wpływ struktury na rozwązanie problemu)
 • Wykład 14

 • Dodatkowe materiały