Wstęp do informatyki

Wykład

 • Wykład 1
  Poznajemy się
  Algorytmy i struktury danych (ogólne pojęcie algorytmu, sposoby opisu algorytmów [pseudokod - pierwsza wzmianka])
 • Wykład 2
  Algorytmy i struktury danych (sposoby opisu algorytmów: język naturalny, schemat blokowy [zasadniczo na ćwiczeniach], pseudo-kod; struktury danych: podział na proste i złożone, tablica, plik)
 • Wykład 3
  Algorytmy i struktury danych (struktury danych: ciąg dalszy)
 • Wykład 4
  Algorytmy i struktury danych (proces wywoływania funkcji, rola stosu)
 • Wykład 5
  Algorytmy i struktury danych (rekurencja, iteracja)
 • Wykład 6
  Systemy liczbowe (addytywny i pozycyjny system liczbowy, konwersja (2)=>(10), (10)=>(2), (10)=>(X) oraz (X)=>(10))
  Materiały:
 • Wykład 7
  Systemy liczbowe (Pozycyjne systemy liczbowe: konwersje pomiędzy systemami o dowolnych podstawach w szczególności o podstawach będącej potęgą liczby 2 (tj. 4, 8 i 16), liczby rzeczywiste, operacje arytmetyczne)
 • Wykład 8
  Reprezentacja danych (ogólnie o reprezentacji danych, liczby całkowite (znak-moduł, uzupełnienie dwójkowe))
 • Wykład 9
  Reprezentacja danych (liczby rzeczywiste (stałoprzecinkowe, zmiennoprzecinkowe))
 • Wykład 10
  Reprezentacja danych (napisy, kodowanie PF1, ASCII, Unicode, UTF)
  Na wykładzie omawialiśmy między innymi problem dopełnienia (ang. padding). Niewłaściwe posługiwanie się dopełnieniem może prowadzić do poważnych konsekwencji czego przykładem są
 • Wykład 11
 • Wykład 12
 • Wykład 13
 • Wykład 14

 • Dodatkowe materiały