Wstęp do informatyki

Wykład

 • Wykład 1
  Poznajemy się
  Algorytmy i struktury danych (ogólne pojęcie algorytmu, sposoby opisu algorytmów [pseudokod - pierwsza wzmianka])
 • Wykład 2
  Algorytmy i struktury danych (sposoby opisu algorytmów: język naturalny, schemat blokowy [zasadniczo na ćwiczeniach], pseudo-kod)
 • Wykład 3
  Algorytmy i struktury danych (struktury danych - do struktur i klas włącznie)
 • Wykład 4
  Algorytmy i struktury danych (struktury danych - po klasach do końca, czyli: stos, kolejka i drzewo; sortowanie drzewem)
 • Wykład 5
  Algorytmy i struktury danych (proces wywoływania funkcji, rola stosu; rekurencja, iteracja)
 • Wykład 6
  Systemy liczbowe (addytywny i pozycyjny system liczbowy)
  Materiały:
 • Wykład 7.1
  Systemy liczbowe (konwersja (2)=>(10), (10)=>(2), (10)=>(X) oraz (X)=>(10))
  Materiały:
 • Wykład 7.2
  Systemy liczbowe (Pozycyjne systemy liczbowe: konwersje pomiędzy systemami o dowolnych podstawach w szczególności o podstawach będącej potęgą liczby 2 (tj. 4, 8 i 16))
 • Wykład 8.1
  Systemy liczbowe (liczby rzeczywiste)
 • Wykład 8.2
  Reprezentacja danych (ogólnie o reprezentacji danych, liczby całkowite (znak-moduł, uzupełnienie dwójkowe))
 • Wykład 9
  Reprezentacja danych (liczby rzeczywiste (stałoprzecinkowe, zmiennoprzecinkowe))
 • Wykład 10 Maszyny Turinga - wprowadzenie
  • Maszyna Turinga (omawiamy model abstrakcyjnej maszyny - Maszyny Turinga; omawiamy jej ,,elementy składowe'' i ich znaczenie)
 • Wykład 11 Kontynuacja Maszyny Turinga - omawiamy przykłady
 • Wykład 12
 • Wykład 13
 • Wykład 14.1
 • Wykład 14.2
 • Wykład - XX, opracowanie samodzielne

 • Dodatkowe materiały