Wstęp do informatyki
Podwójne minimum

Wykład

  • Wykład 1
    Poznajemy się
    Algorytmy i struktury danych (ogólne pojęcie algorytmu, sposoby opisu algorytmów [pseudokod - pierwsza wzmianka])
  • Wykład 2
    Algorytmy i struktury danych (sposoby opisu algorytmów: język naturalny, schemat blokowy [zasadniczo na ćwiczeniach], pseudo-kod)

  • Dodatkowe materiały