Wstęp do informatyki
Egzamin Podwójne minimum

Wykład

 • Wykład 1
  Poznajemy się
  Algorytmy i struktury danych (ogólne pojęcie algorytmu, sposoby opisu algorytmów [pseudokod - pierwsza wzmianka])
 • Wykład 2
  Algorytmy i struktury danych (sposoby opisu algorytmów: język naturalny, schemat blokowy [zasadniczo na ćwiczeniach], pseudo-kod)
 • Wykład 3
  Algorytmy i struktury danych (do rekordów; do tematu wrócimy później)
 • Wykład 4
  Systemy liczbowe (addytywny i pozycyjny system liczbowy)
  Materiały:
 • Wykład 5
  Systemy liczbowe (konwersja (2)=>(10), (10)=>(2), (10)=>(X) oraz (X)=>(10); konwersje pomiędzy systemami o dowolnych podstawach w szczególności o podstawach będącej potęgą liczby 2 (tj. 4, 8 i 16))
  Materiały:
 • Wykład 6
  Reprezentacja danych (podstawowe pojęcia, ogólnie o reprezentacji danych, liczby naturalne)


 • Wykład 7
  Sposób reprezentacji danych (informacji) jest rzeczą czysto umowną
  Reprezentacja danych (liczby całkowite (znak-moduł, uzupełnienie dwójkowe))
 • Wykład 8
  Reprezentacja danych (liczby rzeczywiste (stałoprzecinkowe, zmiennoprzecinkowe))
 • Wykład 9
 • Wykład 10.1
 • Wykład 10.2
 • Wykład 11 Maszyny Turinga - wprowadzenie
 • Wykład 12
 • Wykład 13
 • Wykład 14
  Podsumowanie materiału, pytania i odpowiedzi.
 • Wykład - XX, opracowanie samodzielne

 • Dodatkowe materiały