Polska*
Mapa witryny |Strona główna witryny|Microsoft na Świecie
Windows Server System*
Szukaj w Microsoft.com:

Wprowadzenie do systemów z rodziny Windows Server 2003

Opublikowano: 17 grudnia 2002 r. | Zaktualizowano: 28 kwietnia 2004 r.
Wprowadzenie do systemów z rodziny Windows Server 2003

24 kwietnia firma Microsoft wprowadziła na rynek system Windows Server™ 2003. W rodzinie produktów Windows Server 2003 zastosowano najlepsze technologie z systemu Windows 2000 Server, które są teraz jeszcze łatwiejsze w instalacji, zarządzaniu i obsłudze. W rezultacie otrzymano bardzo wydajną infrastrukturę umożliwiającą utworzenie z sieci komputerowej strategicznego zasobu organizacji.

System Windows Server 2003 oferuje wszystkie funkcje i zalety, których klienci oczekują od serwerowego systemu operacyjnego przeznaczonego do realizacji kluczowych celów organizacji. Zalety te to m.in. bezpieczeństwo, niezawodność, dostępność i skalowalność. Dodatkowo poprawiono i rozszerzono możliwości tego systemu przez zastosowanie platformy Microsoft .NET— oprogramowania umożliwiającego udostępnianie informacji, systemów i urządzeń oraz współpracę i komunikację między użytkownikami.

*
**
**
Zawartość strony
Role serweraRole serwera
Zalety produktów z rodziny Windows Server 2003Zalety produktów z rodziny Windows Server 2003
Podstawowe technologie wykorzystane w systemie Windows Server 2003Podstawowe technologie wykorzystane w systemie Windows Server 2003
Rodzina produktów Windows Server 2003Rodzina produktów Windows Server 2003

Role serwera

System Windows Server 2003 jest uniwersalnym systemem operacyjnym umożliwiającym obsługę różnych ról serwera w zależności od potrzeb klienta — w trybie scentralizowanym lub rozproszonym. Poniżej wymieniono niektóre z tych ról:

Serwer plików i wydruków

Serwer sieci Web i serwer aplikacji sieciowych

Serwer pocztowy

Serwer terminali

Serwer dostępu zdalnego/wirtualnej sieci prywatnej (VPN)

Serwer usług katalogowych, systemu DNS, protokołu DHCP i usługi WINS

Serwer do obsługi multimediów przesyłanych strumieniowo

W tym artykule znajdują się ogólne informacje o rodzinie produktów Windows Server 2003, a także łącza do informacji szczegółowych.

Zalety produktów z rodziny Windows Server 2003

Poniższa tabela zawiera cztery podstawowe zalety systemu Windows Server 2003:

ZaletaOpis

Niezawodność

System Windows Server 2003 jest najszybszym, najbardziej niezawodnym i najbezpieczniejszym serwerowym systemem operacyjnym ze wszystkich dotychczas opracowanych systemów.Swoją niezawodność system ten zawdzięcza następującym

cechom:

Oferuje zintegrowaną infrastrukturę ułatwiającą zabezpieczanie informacji związanych z prowadzoną działalnością.

Zapewnia niezawodność, dostępność i skalowalność zgodne z wymaganiami użytkowników dotyczącymi infrastruktury sieci.

Wydajność

System Windows Server 2003 oferuje narzędzia służące do rozmieszczania, zarządzania i obsługi infrastruktury sieci, dzięki którym jest możliwe osiągnięcie jej maksymalnej wydajności.

Swoją wydajność system ten zawdzięcza następującym cechom:

Oferuje elastyczne narzędzia ułatwiające dostosowanie procesu opracowywania i rozmieszczania do potrzeb organizacji oraz sieci.

Umożliwia zarządzanie siecią z wyprzedzeniem poprzez wymuszanie stosowania zasad, automatyzację zadań i uproszczenie procesu aktualizacji.

Umożliwia zmniejszenie kosztów obsługi, udostępniając użytkownikom więcej funkcji.

Zastosowania sieciowe

System Windows Server 2003 umożliwia utworzenie infrastruktury rozwiązań biznesowych w celu usprawnienia komunikacji i współpracy między pracownikami, partnerami, systemami oraz klientami.

Jest to możliwe dzięki następującym cechom:

Umożliwia skonfigurowanie zintegrowanego serwera sieci Web i serwera obsługi strumieniowego przesyłania multimediów, co pozwala łatwo, szybko i bezpiecznie tworzyć dynamiczne witryny w sieci intranet i Internet.

Oferuje zintegrowany serwer aplikacji, dzięki któremu można łatwo tworzyć, rozmieszczać i zarządzać usługami sieci Web typu XML.

Zapewnia narzędzia, dzięki którym można łączyć usługi sieci Web typu XML z aplikacjami wewnętrznymi, dostawcami i partnerami.

Ekonomika

Dzięki współpracy firmy Microsoft z innymi dostawcami sprzętu i oprogramowania system Windows Server 2003 jest zgodny z wieloma różnymi produktami i usługami dostępnymi na rynku, co czyni go inwestycją, która na pewno się opłaci.

Jest to możliwe dzięki następującym cechom:

Udostępnia łatwy w użyciu system porad w zakresie sprawdzonych rozwiązań, których zastosowanie umożliwia szybkie wdrażanie technologii.

Dzięki zastosowaniu najnowszego sprzętu, oprogramowania i technologii ułatwia konsolidację serwerów w celu zoptymalizowania procesu ich rozmieszczania.

Obniża koszty ogólne, co przyspiesza zwrot inwestycji.

Podstawowe technologie wykorzystane w systemie Windows Server 2003

Podczas opracowywania systemu Windows Server 2003 zastosowano podstawowe technologie sprawdzone już w systemie Windows 2000 Server, co doprowadziło do powstania bardzo wydajnego i efektywnego serwerowego systemu operacyjnego. Poniżej znajdują się informacje o nowych funkcjach i technologiach wprowadzonych do systemu Windows Server 2003, dzięki którym jest on idealną platformą serwerową dla organizacji o dowolnej wielkości. Wyjaśniono także, w jaki sposób ten niezawodny serwerowy system operacyjny może wpłynąć na zwiększenie wydajności pracowników oraz poprawienie komunikacji i współpracy między nimi.

Niezawodność

System Windows Server 2003 jest niezawodną i bezpieczną platformą, która zapewnia wysoki poziom dostępności oraz skalowalności.

Dostępność. System ten oferuje wysoki poziom dostępności dzięki rozszerzonej obsłudze klastrowania. Usługi klastrowania są niezbędne w przypadku organizacji instalujących aplikacje kluczowe dla ich działalności, aplikacje obsługujące transakcje elektroniczne i aplikacje związane z daną branżą, ponieważ znacząco zwiększają dostępność, skalowalność i funkcjonalność systemu. W systemie Windows Server 2003 proces instalacji i konfiguracji usług klastrowania jest łatwiejszy i efektywniejszy. Dzięki ulepszonym funkcjom sieciowym zwiększono możliwości pracy awaryjnej oraz wydłużono czas sprawności systemu.

Rodzina produktów Windows Server 2003 obsługuje klastry serwerów zawierające do ośmiu węzłów. Jeżeli jeden z węzłów klastra jest niedostępny z powodu awarii lub konserwacji, inny węzeł natychmiast przejmuje jego zadania. Ten proces jest nazywany pracą awaryjną. System Windows Server 2003 obsługuje także funkcję równoważenia obciążenia sieci, która umożliwia rozłożenie natężenia transmisji danych przychodzących (za pośrednictwem protokołu IP) na poszczególne węzły klastra.

Skalowalność. Rodzina produktów Windows Server 2003 umożliwia skalowanie w pionie (dzięki obsłudze symetrycznego wieloprocesorowego przetwarzania danych) i w poziomie (dzięki usługom klastrowania). Na podstawie wewnętrznych testów stwierdzono, że w porównaniu z systemem Windows 2000 Server system Windows Server 2003 oferuje nawet o 140 % większą wydajność systemu plików i oraz wyraźnie lepszą wydajność innych funkcji (np. usługi Microsoft Active Directory®, składników serwera sieci Web i serwera terminali oraz usług sieciowych). Ponadto system ten jest skalowalny — możliwa jest obsługa od 1 do 32 procesorów. Obsługiwane są procesory 32-bitowe i 64-bitowe.

Bezpieczeństwo. Wiele firm rozszerza możliwości tradycyjnych sieci lokalnych (LAN) o funkcje witryn sieci intranet, ekstranet i Internet. W związku z tym odpowiednie zabezpieczenia systemu są obecnie bardziej istotne niż dawniej. W ramach starań firmy Microsoft mających na celu opracowanie niezawodnych i bezpiecznych technologii produkty z rodziny Windows Server 2003 zostały dokładnie sprawdzone pod kątem podatności na awarie i ataki z zewnątrz. W systemie Windows Server 2003 uwzględniono wiele nowych funkcji i udoskonaleń zabezpieczeń, takich jak:

Ten aparat programowy jest kluczowym elementem systemu Windows Server 2003, który zwiększa jego niezawodność i zapewnia bezpieczeństwo środowiska obliczeniowego. Redukuje także liczbę błędów i luk w zabezpieczeniach, które są spowodowane pomyłkami programistycznymi. Dzięki temu liczba możliwości skutecznego zaatakowania systemu została ograniczona do minimum. Dodatkowo aparat plików wykonywalnych języka wspólnego weryfikuje, które aplikacje nie zawierają błędów i mogą zostać uruchomione. Sprawdza także przypisane im uprawnienia, eliminując w ten sposób aplikacje, które zawierają niebezpieczny kod.

Internet Information Services 6.0. Domyślne ustawienia zabezpieczeń Internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0 mają wartości maksymalne, co zwiększa poziom bezpieczeństwa serwera sieci Web. Podczas instalacji ustawienia zabezpieczeń są domyślnie blokowane. System Windows Server 2003 w połączeniu z usługami IIS 6.0 to niezawodna, wydajna, zintegrowana i połączona platforma serwerowa do obsługi sieci Web. Jest odporna na awarie, umożliwia kolejkowanie żądań, monitorowanie stanu aplikacji, automatyczne odtwarzanie aplikacji oraz buforowanie. Wymienione funkcje stanowią tylko część nowych rozwiązań zastosowanych w ramach usług IIS 6.0 w celu zapewnienia bezpiecznej działalności za pośrednictwem sieci Web.

Wydajność

System Windows Server 2003 oferuje różne możliwości zwiększenia wydajności organizacji i pracowników. Zostały one wymienione poniżej:

Kluczowym elementem działalności firmy branży IT jest możliwość efektywnego zarządzania zasobami plików i wydruków. Zasoby te muszą być dostępne oraz odpowiednio zabezpieczone. Wraz z rozwojem sieci, czyli zwiększeniem liczby użytkowników lokalnych, zdalnych i pracowników firm partnerskich, z którymi konieczne jest częste nawiązywanie połączeń, administratorzy muszą stawić czoła rosnącemu obciążeniu sieci. Rodzina produktów Windows Server 2003 oferuje inteligentne usługi dotyczące plików i drukowania, które zwiększają wydajność i funkcjonalność oraz umożliwiają obniżenie kosztów.

Usługa Active Directory jest usługą katalogową obsługującą rodzinę produktów Windows Server 2003. Umożliwia ona przechowywanie informacji o obiektach w sieci i ułatwia ich wyszukiwanie administratorom oraz użytkownikom, porządkując informacje katalogowe w sposób logiczny i hierarchiczny. W systemie Windows Server 2003 wprowadzono wiele udoskonaleń tej usługi, dzięki czemu jest ona teraz bardziej uniwersalna, niezawodna i ekonomiczna w użyciu. Zwiększono także jej wydajność i skalowalność. Ponadto usługa Active Directory zapewnia większą elastyczność w zakresie tworzenia, rozmieszczania i zarządzania katalogiem organizacji.

Wraz z rozpowszechnieniem się komputerów typu desktop oraz laptop i urządzeń przenośnych rzeczywisty koszt obsługi rozproszonej sieci komputerów osobistych znacznie wzrósł. Kluczem do zmniejszenia kosztów operacyjnych jest zautomatyzowanie codziennej obsługi sieci. System Windows Server 2003 zawiera kilka nowych, ważnych, zautomatyzowanych narzędzi wspomagających zarządzanie. Należą do nich m.in. usługa aktualizacji oprogramowania (Software Update Service) oraz kreatory konfiguracji serwerów, które ułatwiają ich automatyczne wdrażanie. Zarządzanie zasadami grupy jest obecnie ułatwione dzięki nowej Konsoli zarządzania zasadami grupy, która umożliwia efektywniejsze korzystanie z usługi Active Directory w zakresie zarządzania systemem. Dodatkowo narzędzia wiersza polecenia umożliwiają administratorowi wykonywanie większości zadań z poziomu konsoli poleceń. Konsola zarządzania zasadami grupy ma zostać wydana razem z systemem Windows Server 2003 — jako osobny produkt.

W systemie Windows Server 2003 wprowadzono nowe i ulepszone funkcje zarządzania magazynowaniem danych. Umożliwiają one proste i sprawne zarządzanie dyskami i woluminami, wykonywanie kopii zapasowych, przywracanie danych i nawiązywanie połączeń z sieciami pamięci masowej.

Usługi terminalowe wchodzące w skład systemu Microsoft Windows Server 2003 zostały opracowane na podstawie niezawodnego trybu serwera aplikacji stosowanego w usługach terminalowych systemu Windows 2000. Usługi terminalowe umożliwiają wirtualne uruchamianie aplikacji dla systemu Windows lub samego pulpitu systemu Windows z poziomu dowolnego urządzenia — nawet takiego, na którym nie można uruchomić systemu Windows.

Zastosowania sieciowe

W systemie Windows Server 2003 uwzględniono wiele nowych funkcji i udoskonaleń ułatwiających organizacji i jej pracownikom obsługę połączenia z siecią:

Usługi IIS 6.0 stanowią istotny składnik rodziny produktów Windows Server 2003. Administratorzy i deweloperzy aplikacji sieci Web potrzebują szybkiej i niezawodnej platformy, która jest skalowalna oraz bezpieczna. Do Internetowych usług informacyjnych dodano nowy model przetwarzania znacznie zwiększający ich niezawodność, skalowalność i wydajność. Ustawienia zabezpieczeń usług IIS są domyślnie blokowane podczas instalacji. Poziom zabezpieczeń jest wyższy, ponieważ administrator może włączać lub wyłączać określone funkcje systemu w zależności od wymagań aplikacji. Dodatkowo dostępna jest funkcja bezpośredniej edycji metabazy XML usprawniająca zarządzanie.

Obecnie, gdy firmy rywalizują ze sobą na rynku globalnym, jednym z kluczowych aspektów działalności przedsiębiorstwa jest komunikacja i usługi sieciowe. Pracownicy muszą mieć możliwość nawiązania połączenia z siecią z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia. Partnerzy, dostawcy i inne osoby spoza przedsiębiorstwa muszą mieć dostęp do kluczowych zasobów, a więc bezpieczeństwo tych zasobów jest wyjątkowo ważne. Nowe udoskonalenia i funkcje sieciowe wprowadzone w rodzinie produktów Windows Server 2003 zwiększają uniwersalność, funkcjonalność i niezawodność infrastruktur sieci.

System Windows Server 2003 obejmuje usługi UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), które stanowią dynamiczną i elastyczną infrastrukturę dla usług sieci Web typu XML. To zgodne z obowiązującymi standardami rozwiązanie pozwala firmom na uruchamianie własnych wewnętrznych usług UDDI na potrzeby sieci intranet i ekstranet. Deweloperzy mogą łatwo i szybko wyszukiwać oraz wielokrotnie korzystać z usług sieci Web dostępnych w organizacji. Administratorzy systemów mogą natomiast katalogować programowalne zasoby sieciowe oraz nimi zarządzać. Przy użyciu usług UDDI można tworzyć i wdrażać lepsze oraz bardziej niezawodne aplikacje.

System Windows Server 2003 oferuje najefektywniejsze usługi dystrybucji multimediów przesyłanych strumieniowo. Usługi te wejdą w skład następnej wersji pakietu Microsoft Windows Media™, w której zostaną uwzględnione następujące nowe składniki: Windows Media Player, Windows Media Encoder, kodery-dekodery audio/video oraz zestaw Windows Media Software Development Kit.

Ekonomika

Istotnym argumentem ekonomicznym przemawiającym na korzyść systemu Windows Server 2003 jest zgodność z technologią komputerów PC, która stanowi najbardziej efektywną platformę wykorzystującą mikroukłady z dostępnych na rynku. Jest to jednak tylko jedna z wielu zalet sprawiająca, że system ten jest doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym oszczędne skalowanie w pionie i w poziomie. Zawiera on także wiele usług i składników, które przynoszą przedsiębiorstwom znaczne korzyści związane z łatwością instalacji, zarządzania i obsługi tej zintegrowanej platformy.

Każdy użytkownik systemu Windows Server 2003 staje się częścią światowej sieci, której platforma Windows zawdzięcza swą wydajność.

Dostęp do największej na świecie liczby niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), którzy zapewniają obsługę techniczną aplikacji firmy Microsoft i tworzą niestandardowe aplikacje dla systemu Windows oznaczone stosownymi certyfikatami.

Z firmą Microsoft współpracuje ponad 450000 specjalistów posiadających certyfikat MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) oraz znaczna liczba dostawców i partnerów.

Firma Microsoft prowadzi szkolenia z zakresu technologii IT, które umożliwiają specjalistom zdobywanie kwalifikacji za przystępną cenę.

Istnieją tysiące oznaczonych certyfikatami sterowników sprzętowych i aplikacji dla systemu Windows, wyprodukowanych przez niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), które umożliwiają łatwe instalowanie nowych urządzeń i aplikacji. Poza tym firmy mogą korzystać z usług MSO (Microsoft Solutions Offerings) w celu uzyskania sprawdzonych rozwiązań do zastosowania w sytuacji specyficznej dla danego przedsiębiorstwa.

Omówiona powyżej współpraca w zakresie produktów i usług pozwala na obniżenie kosztów ogólnych, co zwiększa wydajność i efektywność organizacji.

Usługi sieci Web typu XML i platforma .NET. 
Platforma Microsoft .NET jest ściśle zintegrowana z rodziną produktów Windows Server 2003. Zapewnia niespotykany poziom integracji oprogramowania, który jest możliwy dzięki użyciu usług sieci Web wykorzystujących standard XML: składające się z bloków aplikacje dyskretne łączą się ze sobą i z innymi większymi aplikacjami za pośrednictwem Internetu.

Rodzina produktów Windows Server 2003

W skład rodziny Windows Server 2003 wchodzą następujące produkty:

FunkcjaDatacenter EditionEnterprise EditionStandard EditionWeb Edition

Procesory 32-bitowe (maks.)

32

8

4

2

32-bitowa pamięć RAM (maks.)

64 GB

32 GB

4 GB

2 GB

Procesory 64-bitowe (maks.)

64

8

Nie obsługiwane

Nie obsługiwane

64-bitowa pamięć RAM (maks.)

512 GB

64 GB

Nie obsługiwane

Nie obsługiwane

Połączenia udostępniania plików

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Ograniczone do 10 Bez licencji CAL

Serwer wydruku

Tak

Tak

Tak

Nie

Usługa Active Directory

Kontroler domeny lub serwer w domenie

Kontroler domeny lub serwer w domenie

Kontroler domeny lub serwer w domenie

Serwer w domenie

Usługi terminalowe

Tryb aplikacji i administracji

Tryb aplikacji i administracji

Tryb aplikacji i administracji

Tylko tryb administracji

Katalog sesji usług terminalowych

Tak

Tak

Nie

Nie

Usługi UDDI

Tak

Tak

Tylko lokalna baza danych

Nie

Klastrowanie z pracą awaryjną

8 węzłów

8 węzłów

Nie

Nie

Program Windows Media Server

Enterprise

Enterprise

Basic

Nie

Połączenia VPN

Bez ograniczeń

Bez ograniczeń

Maks. 1000

1 / typ nośnika

Usługa uwierzytelniania internetowego (IAS)

Tak

Tak

Ograniczona do 50 urządzeń

Nie

Serwer certyfikatów

Tak

Tak

Poziom systemu Windows 2000

Nie

WSRM

Tak

Tak

Nie

Nie©2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady użytkowania witryny microsoft.com |Znaki towarowe |Ochrona prywatności
Microsoft